Lokal og disposisions planer - Link til Århus kommune


2017 Forslag til lokalplan 1050: Boliger ved Engskovvej i Skødstrup
2016 Lokalplan 1023 - Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten 
2014 Lokalplan 0994 - Boligområde ved Lauritshøj i Skødstrup 

2012 Lokalplan919 - Område til butiks- og boligformål ved Grenåvej og Ny Studstrupvej i Skødstrup 
2012
Lokalplan 0915 - Erhvervsområde i det sydlige Skødstrup ved Djurslandmotorvejen 
2011 Lokalplan 896 - Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup 
2011
 Forslag til lokalplan 0906 - Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten 
2011 Lokalplan 0908 - Boligområde ved Løgten Østervej i Skødstrup 
2011 Forslag    Forslag til lokalplan nr. 898
2010 Lokalplan 0900 - Ny idrætshal og boldbaner ved Skødstrup Skole 
2009 Lokalplan 848 - Boligområde vest for Grenåvej i Løgten 
2008 Lokalplan 841 - Boligområde ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup 

2008 Lokalplan 809 - Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj 
2007
Lokalplan 778 - Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup 
2006
Lokalplan 756 - Område til offentlige formål. Plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup 

2006 Lokalplan 770 - Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup 
2006
 Lokalplan 769 - Bolig- og centerområde ved Grenåvej og Hjelmagervej i Løgten 
2006 Lokalplan 751 - Boligområde ved Bondehaven i Skødstrup 
2004 Lokalplan 687 - Boligområde syd for Vosnæsvej i Løgten 
2003 Lokalplan679 - Boligområde ved Engskovvænget og Grenåvej i Skødstrup 
2003 Lokalplan 647 - Boligområde ved Studstrupvej i Studstrup 
2000
Lokalplan 589 - Boligområde ved Kirkepladsen og Tjørnebakken i Skødstrup 
2000
Lokalplan 587 - Forbindelsesvej mellem Bondehaven og Grenåvej i Skødstrup samt udlæg af arealer til boligformål 
1998
Lokalplan555 - Boligområde ved Gartnerhaven i Skødstrup 
1995 Lokalplan 518 - Område til brug for Studstrupværket 
1991 Lokalplan 0427 - Boligområde ved Segaltvej i Løgten 
1988 Lokalplan0325 - Boligområde ved Grenåvej i Skødstrup 
1986 Lokalplan 0239 - Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten 
1986
Lokalplan0262 - Boligområde ved Grenåvej i Skødstrup 
1984 Lokalplan 0179 - 400/150 kV højspændingsledning Studstrup-Trige og 400/150 kV transformerstation Trige 

1982 Lokalplan 0182 - Transmissionsledning for kraftvarme fra Studstrup Værket til Skejbyvej vest for Vejlby

1982 Lokalplan0119 - Studstrupværket, Kaløvig Bådehavn og det offentlige og private område syd for værket 
1981 Lokalplan 0075 - Parcelhusområde ved Hjelmagervej i Løgten 
1980 Lokalplan 0098 - Offentligt idrætsanlæg, institutionsområde og rekreativt område i Løgten/Skødstrup 
1980 Lokalplan 0065 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Skødstrupvej i Hjortshøj 
1978 Erhvervsområde og rekreativt område mellem Grenåvej, den planlagte forlægning af Segalt-Auning landevej og Grenåbanen i Skødstrup

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.