• 1

Generalforsamling i SSF. Torsdag den 27/05 2020, kl. 19.30 i Midtpunktet (Multisal)

      Dagsorden til Generalforsamling i Skødstrup Sportsforening

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
 • Forelæggelse af revideret regnskab
 • Forelæggelse til budget for indeværende år og kontingent til hovedforeningen for kommende sæson til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen for en toårige periode:
 • Valgt af formand (Kim Bakholdt opstiller)
 • Valg af næstformand - mangler kandidater
 • Valg af medlemmer til Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

1 person på lige år:

 • Jimmi Johnsen er valgt 2020

2 personer på valg i ulige år

 • Iben Kierkegaard Sjørslev og Kim Bakholdt genopstiller
 • Valg af 1 revisor i ulige år
 • Valg af 1 revisor suppleant 1 gang årlig
 •  Evt.

Der vil blive serveret Tapas, øl og vand

 • Hermed vedhæftet referat fra Generalforsamling i Skødstrup Håndbold, afholdt den 11. februar 2021. Referat generalforsamling 11. februar 2021 Flemming (formand)
  Læs mere
 • Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i håndboldafdelingen Torsdag den 11. februar 2021 kl. 18.00 Grundet Corona kan generalforsamlingen
  Læs mere
Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.