I Skødstrup går en stor andel af byens unge mennesker til sport. Mange børn og unge går i Klubben Skødstrup UngiAarhus, i UK eller til spejder. Andre har fritidsjob. Men hvis ikke de spiller fodbold, badminton eller deltager i anden sportsaktivitet, hvis ikke de spiller Fortnite, tager Pokemon quizzen, er på sommerlejr med klubben eller syr kreativt, hvad så?

En undersøgelse fra Nordea Fonden om det gode unge liv fortæller, at unges livskvalitet fremmes gennem fællesskabsorienterede aktiviteter i nære, sociale relationer med andre unge og med voksne. Selvom de unge lever forholdsvis individualiserede tilværelser, betyder sociale relationer og fællesskab meget.

I vores by er mange aktiviteter for børn og unge bundet op omkring sportsforeningen og klubben. Er der ideer til andre fritidsaktiviteter? Og vil de unge involveres i projektfasen?

Skatergruppen berettede i juni om deres ideer for en skatepark i 8541. Et visionært og ambitiøst eksempel, som favner børn, unge og voksne i et godt fællesskab, og styrker byrummet.

Måske har du en idé til en fritidsaktivitet som kan bringes til vores vækstby, til glæde for de mange. Kontakt os evt. i fællesrådet – se næstsidste side i bladet. Eller slå ideer op i vores Facebookgruppe ”8541 Borger til borger”.

 

Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (august 2019)

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.