Velbesøgt generalforsamling i Studstrup Borgerforening havde fat i energien, muslingefiskeriet, de vilde blomster og manglende busser.

Studstrup har jo i forvejen et stort kraftværk – derfor kan der lige så godt være et stort solcellekraftværk i samme område!
Denne sælsomme kommunale logik hørte formanden for Studstrup Borgerforening, Hanne Skovgaard Jensen, på det offentlige høringsmøde om vedvarende energi, som Aarhus Kommune holdt i november. Hun fortalte om det på foreningens generalforsamling, som over 30 deltog i.
Studstrup-borgere har leveret mange af de kritiske høringsindlæg, som kommunen har modtaget. Især har der været protester mod placeringen af tre vindmøller i det, som kan betegnes som et lavvindsområde.


Heldigvis kunne Hanne Skovgaard oplyse, at der kommer endnu en høringsrunde midt på året, og at planen vil først blive afgjort sidst på året.
Studstrup Borgerforening har også tilsluttet sig protesterne mod muslingefiskeriet i bugten, som foregår med trawl og derfor river hele bunden op til skade for fauna og fisk. Indtil videre har regeringen ikke taget notits af de mange protester, idet fiskeriminister Mogens Jensen (S) har erklæret, at alt foregår, som det skal… Fritidsfiskerne på Kaløvig Bådehavn er ikke tilfreds med svaret og har taget nye initiativer.


Blomster og busser
Mere miljø på generalforsamlingen: En borger, Willi Nors, har foreslået større biodiversitet på strandgrunden, som ejes af Aarhus Kommune. Det blev besluttet at henvende sig til kommunen med forslag om at så vilde blomster mv. i kanten af strandgrunden.


Studstrup og Skødstrup burde hænge bedre sammen i bustrafikken – i dag er der slet ingen sammenhæng. Poul Bechager genopliver nu borgerforeningens busgruppe og har generalforsamlingens accept til at gennemføre en ny behovsundersøgelse blandt borgerne.


Der var genvalg til bestyrelsen – også til kasserer Niels Brag, som gerne havde set sig afløst. Han skal nu aflastes i sit arbejde. Kim Stærke blev valgt som ny suppleant.
Studstrup Borgerforening har 220 medlemmer ud af 350 husstande i området. Bestyrelsen vil tage initiativ til at få flere medlemmer til at bakke op om de mange fælles aktiviteter i området.
200305 Studstrup Borgerforenings generalforsamling Formandens beretning Hanne Skovgaard pp

Formanden Hanne Skovgaard aflagde beretning, og trods mange positive takter, var der også alvorlige ting at forholde sig til.

Af Birger Agergaard

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (april 2020)

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.