Vind og sol skærmbillede  wind turbine 184335

Lokalområdet 8541 kan blive en spydspids i Aarhus Kommunes arbejde med at udfase fossil energi. Vi har Studstrupværket, som overvejende anvender træpiller og halm i el- og varmeproduktionen, og nu lægger byrådet op til, at der kan placeres tre store vindmøller ved Vosnæs og et stort solcelleanlæg tæt på Studstrupværket.

Temaplanen for vedvarende energi har netop været til førstebehandling i byrådet. Nu er den sendt i offentlig høring i otte uger – det vil sige, at du som borger kan sende kommentarer til planen i offentlighedsfasen.

Temaplanen udpeger tre placeringer til store vindmøller på 150 meters højde:

  • Kasted, tre møller
  • Vosnæs, tre møller
  • Aarhus Havn, to møller

Hvis alle otte vindmøller rejses, vil de kunne producere vindenergi svarende til fem procent af elforbruget i kommunen.

I 2016 kom det frem i kommunens første udspil, at der kan rejses en vindmølle på Studstrupværkets område. Det forslag er taget af bordet efter lokal modstand. De tre nuværende placeringer er ifølge temaplanen valgt, fordi de ligger i mindre befolkede områder.

Plads til stort solanlæg

Temaplanen foreslår også en række områder til større og mindre solcelleanlæg, som elselskaber kan vælge at gøre brug af. Heriblandt er et område mellem motorvejen og Studstrupværket. Alle udpegede områder ligger tæt på transformerstationer.

Hvis alle områder udnyttes, svarer elproduktionen herfra til 55 procent af det samlede elforbrug i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune ser også gerne, at solceller på private tagflader mv. kan bidrage til den grønne omstilling.

Ingen politiker protesterede

Da byrådet behandlede forslaget i oktober, var der ingen protester mod placering af vindmøller ved Vosnæs – til gengæld blev en placering på Aarhus Havn debatteret, fordi der er kort afstand til boliger på Aarhus Ø. Venstre fik indføjet som mindretalsindstilling, at partiet går helt imod at placere vindmøller på land og i Aarhusbugten.

Socialdemokratiets ordfører Louise Lindskrog hæftede sig ved, at Aarhus Kommune er centrum for grøn teknologi, og at kommunen bør gå forrest i den grønne omstilling.

Offentlighedsfase

I den otte uger lange høringsperiode bliver der holdt et offentligt møde. Personer med bopæl inden for 400 meter fra de udpegede områder til solenergianlæg og 1400 meter fra de udpegede områder til vindmøller orienteres direkte om temaplanen. Kommunen vil desuden direkte orientere de personer, der har bedt om at blive involveret.

 

Læs mere på www.aarhus.dk (politik > demokrati > dagsordener og referater > byrådet > 9. oktober)

 

Vindmøller og solenergianlæg

”Vi skal udfase fossile brændsler for at nå internationale og nationale mål om at undgå alvorlige klimaforandringer. Aarhus vokser, og el- og hybridbiler vinder frem. I fremtiden kommer vi generelt til at bruge mere strøm, og det skal være fra vedvarende energikilder. Fremadrettet bliver varmeforsyningen eventuelt også baseret mere på el.”

”Temaplanen indeholder retningslinjer, der kan lægges til grund for enkeltsagsbehandling af henholdsvis store vindmøller og solenergianlæg.”

”Det estimeres, at en fuldt realiseret temaplan samlet vil indebære en elproduktion svarende til omkring 60 procent af det nuværende elforbrug Aarhus Kommune.”

(Citater: Forslag til Temaplan om vedvarende energi, Aarhus Kommune)  

Af Birger Agergaard Fotomontage Thomas Nykrog

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (november2019)  + lederen

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.