Regelbrud, sendrægtig sagsbehandling og mangel på kommunikation har gjort en banal byggesag til et mareridt for alle parter.


Byggeriet begyndte ellers lige efter bogen. Udbudsprisen på den 1007 m2 store grund på Tronkærlund 28 var 1.325.000 kroner. Den blev købt i 2014, og byggeriet gik i gang. Så gik det galt. Soklen blev nemlig støbt 30 cm højere end tilladt. Naboerne klagede, og den 21. september 2016 blev der tinglyst et krav om standsning af byggeriet. Det skete ikke. Bygherren søgte dispensation, men fik afslag. Alligevel stod der snart en villa på 286 m2 i to plan med otte værelser på den høje sokkel.

Efter at have udstedt tre påbud, der ikke blev fulgt, meldte Aarhus Kommune bygherren til politiet. Den 14. september 2017 faldt der dom i sagen. Bygherren skulle betale ugebøder på 500 kroner, indtil huset var revet ned og en ny sokkel støbt i den korrekte højde. Intet skete, så politiet sendte sagen til retten igen. Her viste det sig i 2018, at bygherren ikke havde fået nogen opkrævning, da politiet ikke havde adgang til det system, der står for gældsinddrivelse. Vi har talt med politiets advokaturchef, Jacob Balsgaard Nielsen. Han oplyste 21. januar, at han flere gange har talt med Gældsstyrelsen, men endnu ikke har kunnet få et svar på, om gælden var under inddrivelse. Der har været byggeaktivitet på huset så sent som i 2019. Huset synes i dag færdigt, men ingen er flyttet ind.

Naboerne er godt trætte af sagen. Rune Simonsen, der bor i nummer 30, siger til 8541: ”Der er afsagt en dom i sagen, og det er det, vi skal forholde os til. Når vi andre skal overholde reglerne, skal han også.” Vi spørger om der har været nogen kontakt mellem parterne, så der måske kunne findes en mindelig løsning? Der har været minimal kontakt, og ikke noget, der har ført til noget.

Trods mange forsøg lykkedes det os desværre ikke at få kontakt med bygherren, der er elektronikingeniør uddannet fra Iran University. Han er velkommen til at kontakte redaktionen og give sit syn på sagen.

Indtil det sker, må vi nøjes med den forklaring, han ifølge Århus Stiftstidendes aktindsigt i kommunens papirer kom med i april sidste år: ”Jeg ved godt, at jeg ikke måtte bygge videre, men jeg var vred på naboerne. Derfor byggede jeg videre.”

 200104 Tronkærlund 28 fra naboen i nr 26  200104 Tronkærlund 28 fra naboen i nr 30

Tekst og foto: Thomas Nykrog

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb 2020)

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.