Ejerne af Trekantgrunden mellem Grenåvej og jernbanen forsøger på ny at blokere for planerne om at sikre de bløde trafikanter en stiforbindelse mellem Løgten Østervej-kvarteret og Grenåvej. Stien skal gå under jernbanen og videre op i den nordlige ende af Trekantgrunden. Det er ikke mindst skolebørn, der skal bruge stien.
Kommunens planlægning af stiforbindelsen fortsætter dog indtil videre.
Senest har ejerne valgt at stævne Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det var dette nævn, der i juli sidste år sagde god for projektet.
Ejerne havde klaget over kommunens projekt, men fik ikke medhold. De indklagede projektet til først Fredningsnævnet, og da det sagde god for projektet, klagede ejerne videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som havde haft sagen liggende to et halvt år. Men afgjorde i juli altså sagen til fordel for stiforbindelsen, idet projektet ikke er i strid med udsigtsfredningen.
Men det nyeste er, at ejerne har valgt at stævne Miljø- og Fødevareklagenævnet over den afgørelse.
Alligevel stopper kommunen ikke planlægningen. Den fortsætter sideløbende med, at kommunen vurderer de retlige og økonomiske konsekvenser af en eventuel retssag.
Hvis kommunen efter en vurdering stopper projekteringen, kan tunnelen have lange udsigter. Domstolene oplever lange ventetider i disse år, også forstærket af corona-krisen.

Af Birger Agergaard

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.