Cirka130 borgere efterspørger en politisk / servicemæssig opprioritering af en fælles infrastruktur i 8541. Sådan var situationen ved deadline på dette blad – men der kommer hele tiden nye besvarelser.
Der er et ønske om en lokal busforbindelse mellem Studstrup og Løgten/Skødstrup. Dels af hensyn til borgerne i Studstrup, som ønsker mulighed for handel, service, læge mv., dels af hensyn til omstigning til letbane - eller busforbindelser i Skødstrup/Løgten samt af hensyn til borgere i Løgten/Skødstrup, som ønsker mulighed for adgang til strand, vand og udflugtsmuligheder i Studstrup.

Borgerforeningen i Studstrup er i gang med at gennemføre en netbaseret spørgeskemaundersøgelse for at afdække de lokale transportønsker i forhold til Løgten, Skødstrup og Studstrup. Konklusionen på denne skal afleveres til Rådmanden for teknik og miljø inden den 20. juni 2020.

Samtidig vil denne undersøgelse afdække, hvor meget denne omstilling fra bil til bus vil bidrage til Aarhus Kommunes ønske om at blive CO2-neutral i 2030.

Cirka 130 borgere har på nuværende tidspunkt svaret på undersøgelsen. Størstedelen af besvarelserne viser interesse for en forbindelse mellem Studstrup og bus/togforbindelser i Skødstrup med henblik på hurtigere transport til og fra Aarhus.

Endvidere er der en vis interesse for en lokal busforbindelse mellem Studstrup og indkøbsmulighederne med mere i Løgten/Skødstrup.

Forslag til løsning
Forslag til løsning når den ordinære chauffør holder pause i Studstrup. Der ansættes en ekstra chauffør til at forlænge Linje 17’s ruteforløb fra nuværende endestation i Studstrup og videre til Skødstrup/Løgten og retur.

Da vi ikke ved, hvor mange afgange vi får brug for, kan chaufføren eventuelt også bruges andre steder.

Ruteforløbet kunne være: Præstekravevej (endestation) – Studstrupvej – Ny Studstrupvej – Grenåvej (indkøb og omstigning til regionalbus) – Stationsvangen (omstigning til Letbanen) – Bondehaven (lægehus) - Rosenhaven
– Grenåvej (indkøb) – Hjelmagervej (vende ved banen/omstigning til tog) *)
– Grenåvej – Ny Studstrupvej tilbage til Studstrup.

*) Det er usikkert, om der vil være tid i køreplanen til den del af ruten.

Du kan nå det endnu
Har du endnu ikke deltaget i busundersøgelsen, kan du gå ind på Studstrup.dk og klik på ”Læs resten” under kortet.

 Af Poul Bechager Pedersen, Studstrup Borgerforening

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (juni 2020)

 

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.