Det er Nrgi Renewables, der på vegne af to jordejere søger om at få lov til at opstille solceller på 44 hektar ved motorvejen. Her får oplysningen om, at omtrent halvdelen af det ansøgte areal ligger på fredet jord, ikke Nrgi til at stoppe op:
”Vi søger på hele arealet ud fra en forventning om, at myndighederne vil give dispensation fra fredningen,” siger direktør Jakob Bundgaard.
Han bygger sin forventning på, at motorvejen er anlagt efter fredningen, og at det ansøgte areal er smalt og lægger sig tæt på motorvejen.
Hvis myndighederne ikke giver tilladelse på det fredede areal – vil I så søge om tilladelse på det resterende areal?
”Det vil være en ny situation, som vi skal tage stilling til,” siger Jakob Bundgaard fra Nrgi Renewables.

Af Birger Agergaard

 Læs mere om hvad der sker i dit 8541

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.