År 2012

Arkitektfirmaet Poulsen & Partnere skitser den 22. marts 2012:

Hal Facadeudsnit
Hal Planoversigt
Hal Stueplan udsnit
Tribuneskitse 1
Tribuneskitse 2
Parkeringsareal
Vejplan til forlængelse af Bondehaven

År 2011

Arkitekfirmaet Poulsen & Partnere A/S blev efter en udbudsrunde valgt som rådgiver.

Projektforslag 30. marts 2001 udarbejdet af arkitektfirmaet Poulsen & Partnere A/S
Hal facade mod SØ og NV udarbejdet den 29. april 2011
Hal 3D fra Plantagen udarbejdet den 29. april 2011
Facader mod SØ og NV - 1. juni 2011
Gavle mod NØ og SV - 1. juni 2011
Stueplan oversigt - 1. juni 2011
1. sal oversigt - 1. juni 2011
Teknik og ventilationsrum - 1. juni 2011
Snit A-A - Tværsnit mellembygning - 1. juni 2011
Snit B-B - Tværsnit hal - 1. juni 2011
Snit C-C - 1. juni 201

År 2010

Arkitektfirmaet Regnbuen havde på begæring af fondsbestyrelsen udarbejdet skitse til ny multisportshal m.v., og alt eksisterende materiale vedrørende denne sag bilægges til
orientering og inspiration. Det skal understreges, at alt eksisterende materiale alene skal ses som brugbar illustration af opgavens karakter og omfang, men i øvrigt ikke på nogen måde er bindende i forhold til det endelige valg af totalrådgiver og efterfølgende valg af løsninger.

Skitse af ny idrætshal udarbejdet af arkitektfirmaet Regnbuen


År 2008


Skitser af idrætsprojekt udarbejdet af arkitektfirmaet Regnbuen
Skitse af nye sportsarealer
Skitse af nye sportsarealer med baggrund

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.