Byggefasen for multihal i Skødstrup

Fonden har modtaget 5 tilbud fra firmaer, som har anmodet om prækvalifikation. Direktionen og formanden for fonden har gennemgået de indkomne materialer. Herfra er udvalgt 3 firmaer, som er indstillet som prækvalificerede, og der er tilgået dem brev/mail om vor indstilling. Indstillingen blev mandag d. 13. september tiltrådt af Fondens bestyrelse.

Tilbudsgivningen vil videre ske på baggrund af følgende:

 1. Betingelser for totalrådgivning, september 2010, klik her 
 2. Tilbudsliste, klik her 
 3. Ydelsesbeskrivelse af september 2010, klik her 
 4. ABR89 med Århus Kommunes tilføjelser, klik her
 5. Udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand, klik her 
 6. Tro og love erklæring, klik her

Tilbud, der skal sendes til Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter v/ John Lautrup, Morgenfruevej 7, 8541 Skødstrup, skal være afgivet senest fredag den 8. oktober 2010 kl. 16.00 for at være rettidigt. Frist for modtagelse af uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet – der skal fremsættes skriftligt/ på mail til Jes Retbøll mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - er den 5. oktober.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Delkriterier fremgår af udbudsmaterialet.

Der vil ikke være mulighed for at overvære tilbudsåbningen, men de prækvalificerede rådgivere kan påregne at blive indbudt til en nærmere drøftelse af opgaven og uddybning af tilbuddet. Møderne forventes afholdt i uge 43 enten den 26/10 el. den 27/10 efter kl. 15.30. Endeligt tidspunkt og sted tilgår senere.

Bilag

 1. Indstilling til Århus Byråd - "Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup", klik her

 2. Byggeprogrammet, klik her

 3. Behovsanalysen, klik her

 4. Timemæssig oversigt over sportsaktiviteter, klik her

 5. Anmodning om lokalplanlægning, klik her

 6. Tiltrædelse af indstillingen – link til byrådsreferat 25. august 2010, klik her

Tidligere udført skitsemateriale er placeret under projektskitser, klik her

f/%2fSkitse_ny_sportsareal_baggrund.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Skitse af nye sportsarealer med baggrund

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.