Søg
Close this search box.

Af Birger Agergaard

Kontakten mellem borgerne og kommunen skal blive bedre. For eksempel skal fællesrådene og lokale foreninger høres, inden der sættes streger i eksempelvis lokalplaner.

Teknisk rådmand Nikolaj Bang (K) var gæst ved Skødstrup Fællesråds repræsentantskabsmøde, og selv om hans specifikke viden om 8541-forhold var meget begrænset, så var han på det generelle plan klar over, at ”oplandsbyerne føler sig ikke set og hørt”. Fokus har været på Aarhus By – det skal være anderledes nu.

”Vi vil have øget samarbejde med fællesråd og lokale foreninger. Derfor har vi sat penge af til mere borgerinddragelse,” nævnte han.

Bedre forhold for cyklister
Nikolaj Bang ønsker at løse nogle af kommunens trafikpropper ved bedre forhold for cyklister – uden at han dog kom med konkrete udspil. Der er dog afsat en pulje, som skal udmøntes i år.

Rådmanden blev spurgt af fællesrådets næstformand Ib Andersen, om det dermed er oplandsbyernes tur til at få flere trafikønsker opfyldt. Der er en lang liste i 8541, men der kan kun sættes flueben ved ganske få af ønskerne, nævnte han.

”Jeg er opmærksom på, at der er brugt mange penge inde i Aarhus. Nu har vi fået 150 ønsker ind, og vi har kun råd til 55 ønsker. Det er sparetider,” svarede rådmanden og nævnte derefter flere konkrete trafikomlægninger – inde i Aarhus By!

Gitte Davidsen fra fællesrådet kunne også orientere rådmanden om, at da det slet ikke kan lade sig gøre at få kommunal projekthjælp til at udarbejde en længe ønsket helhedsplan for 8541, er fællesrådet selv gået i gang med at udarbejde et forslag.

Læs hele juninummeret 2023 på PDF