Søg
Close this search box.

Borgermøde: Godt, at der sker noget i Løgten

Det var vist held i uheld, at coronaen forhindrede et fysisk borgermøde om Løgten Bymidte. For online-mødet 18. marts samlede en overgang over 70 deltagere, hvad der måske ville have været svært at samle i et mødelokale i området.
Aarhus Kommune holdt det som et formøde, hvor hensigten er at indkalde forslag og holdninger om, hvad et nyt bycenter kan indeholde, hvordan grønne områder og p-forhold bør være, og hvor højt man synes der skal kunne bygges.
Når du læser dette, er fristen for høringsforslag udløbet. Nu starter afklaring og udarbejdelse af lokalplanforslag. Byrådet skal se forslaget to gange, der skal være otte ugers offentlighedsfase, og byrådet ventes at godkende lokalplanen i juni næste år.
Mødet på skærmen blev afviklet fint, og det gode var, at folk var igennem direkte på skærmen, og desuden var der chat-kommentarer i højre side af skærmen. Så alle kunne komme til orde.

God tale- og skrivelyst
Og der var god tale- og skrivelyst. Efter de indledende oplæg kom der gang i diskussionen om, hvad der skal ske i området mellem Hjelmagervej og Superbrugsen. Ideen er, som du kan se på skitsen her på siden, er at rive husene ned og erstatte det med et centerbyggeri, hvor der både skal være erhverv, butikker og boliger.
Nybyggeriet skal være med til at fortætte bymidten – noget som Aarhus Kommune har ønsket skal ske i blandt andet Løgten. Byplanlægger Lene Damgaard, Aarhus Kommune, nævnte, at byrådet har vedtaget at halvere kravet om p-pladser i centeromåder tæt på kollektiv trafik.
Arkitekt Jonas Toft Lemann, C. F. Møller, gentog, hvad bladet tidligere har nævnt: at Løgten-Skødstrup ad åre kan vokse med 7000 borgere, og noget af udviklingen skal foregå tæt på letbanestoppet i Løgten. (men mest nord for Løgten, red.)
”Det giver mulighed for at tænke i kollektiv trafik, pendlercykler og delebiler. Hvis der bor flere i bycentret, er der potentiale for liv og mødesteder. Vores ide er, at det skal være et miks af alle generationer. Pladsen foran Siloetten kan bruges – til hvad? Bytorv eller leg og aktivitet? Det vil vi gerne høre fra jer,” sagde han.

Byg i træ
Han talte for at bygge i træ. De fleste bygninger tænkes i 3-4 etager, og dertil et par ”punkter” i op til seks etager, alt sammen i træ.
”Løgten kan blive et fyrtårn for etagebyggeri i træ,” sagde han. Men han understregede som svar på et spørgsmål, at intet er besluttet om højder. Det skal fastlægges gennem lokalplanen.
Spørgsmålet kom fra en af naboerne på den anden side af Grenåvej, Henrik Egholm. Han var bange for skyggevirkninger fra høje bygninger, og han foreslog de højeste ”punkter” rykket tilbage ned mod banen. Arkitekt Jonas Lemann lovede at se på dette.
Projektudvikler Michael Eberhard, Fabulas, erkendte, at en fortættet bymidte godt kan påvirke naboerne. Han sagde også, at når kommentarerne er sendt til kommunen, bruger Fabulas og C. F. Møller dem til at tegne noget, der passer ind i Løgten.

Løgten bymidte online henrik egholm

Løgten bymidte lokalplan

Parkering og trafik
Fra Skødstrup Fællesråd nævnte Peter Carlsen, at fællesrådets klare holdning er, at bymidten primært er et centerområde med erhverv, og at boliger er godt, men sekundært. Desuden, at når Skødstrup-Løgten er fire kilometer lang, så mange vil ankomme i bil.
”Hvis der ikke er parkeringspladser nok til dem, så er det et selvmål for projektet!” sagde han.
De ”fremmødte” borgere stod nu i kø for at få ordet, og der var flere indlæg om trafik. Erik Ipsen roste det overordnede ”anslag” for tankerne omkring byggeriet, men sagde så:
”Trafikproblemerne bør der tages hånd om i lokalplanen. Herunder trafikken fra Vorrevej og Hjelmagervej, der skal krydse Grenåvej i den stigende trafik. Og ikke mindst de bløde trafikanter, der også skal krydse vejen. Han foreslog en ”grøn gangbro”.
Ude i chat-sporet skrev Hans Michael Betsch, at Løgten er plaget af store trafikproblemer i myldretiden, og kommer der ekstra 7000 indbyggere, skal der findes trafikløsninger, før man bygger nymidten.

Noget, der samler os
Maibritt Dalgaard fandt det ”fantastisk, at der kommer til at ske noget i vores by”. Men hun var samtidig skræmt ved udsigten til 7000 nye beboere i en situation, hvor infrastrukturen ikke kan bære dette.
”Der er allerede masser af mennesker her, så det må være sidste prioritet med nye boliger. Vi har i stedet brug for noget, der samler os,” pointerede hun.
Henrik Egholm skrev i samme spor, at indtil videre har kommunen ikke gjort meget for at løse infrastrukturproblemerne i takt med, at der er kommet flere borgere. Der er heller ikke sket forbedringer for børnene, f.eks. inden for sport og fritid, mente han.

Medborgerhus?
Flere borgere tog tråden op fra tankerne om ”samlingssteder på tværs af generationer” i centret. Det var nok ikke tænkt sådan fra udviklernes side, men det affødte forslag til kommunen om medborgerhus, aktivitetssted med videre.
Aase Pedersen fra fællesrådet bakkede op om at indtænke et medborgerhus, hvor for eksempel musikskolen og oplysningsforbund kan leje sig ind med tilbud til børn og voksne. Der er grundlag for det, sagde hun.
Lene Damgaard fra Aarhus Kommune svarede, at kommunens rolle her er at skabe rammerne, men det er Eberhard mv., som skal fylde dem ud.
Michael Eberhard kaldte det spændende ideer, men de skal også kunne lade sig gøre.
”Det skal vi have en dialog om,” lød hans slutreplik.
Efter godt halvanden times oplæg og diskussion var mødet slut, og folk gik ”hjem” ved at forlade skærmen. Det hele fungerede!

Af Birger Agergaard

Læs mere i 8541 -dit lokale blad

Relaterede artikler

Walk for flagalleen
Erhverv

Godt gået!

En af Danmarks længste flagalleer!
Flagalleen i Løgten-Skødstrup er stiftet i 1970 som en underafdeling af den daværende Løgten-Skødstrup Borgerforening.
Kristi Himmelfartsdag deltog ca. 100 8541-borgere i en fælles “Walk” for at samle til vores allesammens flagallé.

Billederne er taget den 7. juni 2003.
Erhverv

Vovemod for 20 år siden

Tekst og foto: Thomas Nykrog Nogle husker måske, at der for år tilbage var ikke én, men to skorstene på Studstrupværket. På et tidspunkt blev

Dialogmøde på Skæring Skole om placering af vindmøller og solceller
Energi og miljø

Sol og vind – og for meget kaos

Der var kritik af Aarhus Kommune både for måden, de afviklede dialogmødet om solceller og vindmøller i 8541, og for de korte frister til høringssvar.