Fællesråd

Bliv medlem

Enhver forening, institution, skole mv., hvis aktiviteter falder inden for fællesrådets virksomhed, kan optages som medlem.

Det koster 400 kr. årligt at være medlem.

Henvend dig/jer til fællesrådets kasserer:

Jens Bruun Madsen
Tlf.   
3068 0524
Mail jobruun-madsen@mail.dk