Søg
Close this search box.

Flot fremgang i Flagalléen

Flagalleen holdt generalforsamling i Midtpunktet d. 23. oktober 2018, hvor der var et beskedent fremmøde af medlemmer.

 

Formanden Torben Ravn Sørensen fortalte, at der det forgangne år havde været en beskeden fremgang i udlejningen og en stor fremgang i medlemstallet.

Medlemstallet er steget fra 194 pr. 30/9-2017 til nu 387 pr. 30/9-2018. Der er tale om en tilgang på 205 medlemmer og en afgang på 12 medlemmer, der har meldt sig ud eller ikke betalt kontingent i to år.

Medlemstilgangen skyldes primært et indslag på Facebook – ”8541 Borger til Borger” – fra Søren Lyager i december 2017 samt fra Uffe Fast i påsken 2018.

Flagalléen har sponseret flag og stænger i forbindelse med indvielse af den nye Jernaldersti, ligesom man tidligere har gjort i forbindelse med indvielsen af Skødstrup Søndersø.

I det seneste regnskabsår har man forsøgt med kontingentindbetaling via Mobilepay, hvilket har vist sig at være en succes. Flagalleen har derfor oprettet et selvstændigt Mobilepay-abonnement.

I 2019 udvides flagdagene med én dag, da der skal afholdes konfirmation over tre dage.

 

Håber på udvidelse

Flagalleen håber snarligt at komme i gang med udvidelse på Grenåvej fra Møllesvinget og frem til Vosnæsvej. Der har i år været en mindre ændring ved Ny Studstrupvej grundet nye vigespor.

Slutteligt rettede Torben en tak til familien Carlsen for lån af lokaler og til de frivillige hjælpere Uffe Fast, Kim Andersens børn samt bestyrelsen med ægtefæller.

Regnskab blev fremlagt af Kurt Rasmussen der kunne oplyse at grundet den store medlemstilgang udviste regnskabet et overskud på ca. kr. 30.000 og en egenkapital på ca. kr. 94.000.

Kontingent blev fastsat til uforandret kr. 100,00 årligt for alle medlemskategorier.

 

Uffe Fast nyvalgt

Under valg ønskede Søren Jacobsen at udtræde og han bliver afløst af Uffe Fast. Søren har lovet at hjælpe til i fremtiden, så han kapper ikke helt forbindelsen til Flagalleen.

Bestyrelsen består herefter af Torben Ravn Sørensen, Bent Bjerglund, Kim Andersen, Uffe Fast og Kurt Rasmussen, som blev genvalgt for to år. Der var ligeledes genvalg til Lissie Skovgaard Madsen, Gert Rode Madsen og Knud Dahlerup som suppleant, revisor og revisorsuppleant.

Under evt. fik Søren Jacobsen overrakt et gavekort samt fik pæne ord med på vejen for hans store indsats gennem mange år.

Du kan læse mere om Flagalleen under hjemmesiden 8541.dk/flagalleen-forside

Du melder dig ind i Flagalléen ved overførsel af kr. 100,00 til Mobilepay 89778 eller konto 3408-4805068795.

 

Sæt dette i en boks:

Flagalleen opstilles i 2019 på følgende dage:

  1. april – Påskedag
  2. maj – Bededag + konfirmation
  3. maj – Konfirmation
  4. maj – Konfirmation
  5. maj – Kr. Himmelfartsdag
  6. juni – Grundlovsdag   
  7. juni – Pinsedag  

Af Kurt Rasmussen

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (december 2018)

Relaterede artikler

Ny i redaktionen: Majbrit Oddershede Pedersen
Foreningen 8541

Ny reporter forynger redaktionen

Majbrit Oddershede Pedersen fra Studstrup er ny i – og en betragtelig foryngelse af – 8541-redaktionen.
Lokalområdet, som vi bor i, er for hende at se det bedste mix, man kan forestille sig: midt i naturen, og alligevel tæt på Aarhus.