Søg
Close this search box.

Forældres støtte er vigtig for ordblinde elever

default image

I Skødstrup findes et netværk for forældre med ordblinde børn på Skødstrup Skole. Forældrenetværket spiller en stor rolle i skolens arbejde med ordblinde elever, siger viceskoleleder Anette Røge

I hver klasse på Skødstrup Skole sidder i gennemsnit to-tre elever, der går under betegnelsen ordblind. Det vil sige elever, der har store problemer med at læse, stave og skrive, og for hvem bogstaverne f.eks. vil hoppe rundt og være svære at sætte sammen til ord og lyde.
Det er selvsagt en ekstra udfordring at gå i skole, når man har læse- og skrivevanskeligheder. Og det er ikke ualmindeligt, at ordblinde børn kan ende i konflikter med læreren og helt mister lysten til at gå i skole.

Forældre har uvurderlig viden

På Skødstrup Skole bliver der internt arbejdet på højtryk for at lave tiltag, så ordblinde elever kan føle sig fagligt og socialt inkluderet. Men også uden for skolen foregår et vigtigt og centralt arbejde. Det er ’Netværksgruppe for forældre til ordblinde børn på Skødstrup Skole’, der beror på frivillige kræfter, og som ikke blot er en god støtte for forældre til ordblinde børn. Netværket har også en afgørende betydning for, hvordan eleverne klarer sig fagligt og socialt, når de er i skole, siger viceskoleleder Anette Røge.
”Før arbejdede vi intervenerende med barnet, men i dag er vi meget bevidste om, at vi skal arbejde med barnet, læreren og forældrene i samspil for at lykkes. Og vi kan ikke klare opgaven alene. Forældrene har en uvurderlig viden om deres børn, som skolen kan bruge til bedre at forstå elever med dysleksi (ordblindhed, red.), og forældreindstillingen til det at have et ordblindt barn er altafgørende,” siger Anette Røge.

Netværket har manglet

Netværket har eksisteret et lille års tid og baserer sig på en lukket Facebook-gruppe, som alle forældre til ordblinde børn er velkomne i. Netværket har en tovholdergruppe, der består af forældrene Birgit Hassing, Birgit Refsauge, Helle Wilkens, Trine Bragt og Pia Josiassen, og gruppen er glad for, at der nu findes et sted, hvor forældre til ordblinde elever kan finde støtte og måske hente vejledning fra andre. Et sted, de hidtil har manglet.
”Forældre, hvis barn bliver konstateret ordblind, har ofte haft mange konflikter, førend de når hertil. I netværket kan man blive mødt af den forståelse og hjælp, man mangler. Vi slår egne og andre relevante arrangementer op i gruppen, vi deler viden, og vi støtter hinanden. Vores mål er også at øge skolens viden på området. Netop nu har vi forskellige spændende tiltag i gang. Vi er i dialog med både ledelse på skolen om nye arrangementer, vi har påbegyndt et samarbejde med skolebestyrelsen og biblioteket,” siger Pia Josiassen.

30 forældre mødte op

Før jul holdt netværket et møde for forældre til elever, der er testet ordblinde, hvor skolens viceskoleleder Anette Røge og koordinator og dysleksivejleder Annette Drescher var inviteret til at holde fagligt oplæg om dysleksi og skolens undervisningsindsats for elever med dysleksi i 5.-9. årgang.
Omkring 30 forældre mødte op, og Annette Drescher, der har en tillægsuddannelse i dysleksi, er glad for, at forældrene har taget initiativ til at organisere sig i et netværk. Forskning på området viser nemlig, at ordblinde børn klarer sig bedre, hvis der er et godt skole-hjem-samarbejde, god støtte og opbakning fra det sociale miljø, og hvis barnet har styrker og interesser inden for andre områder som sport, musik og andet, der kan medvirke til, at dysleksien fylder mindre i barnets selvbillede. Det afgørende er, at forældrene motiverer barnet og viser, at det nok skal gå trods skriftsprogsvanskeligheden.

”Vi tror på det”

”Forældrenetværket er meget centralt, da et øget skole-hjem-samarbejde er afgørende for, at vi som skole kan lykkes med den indsats, vi iværksætter for elever med dysleksi. Både forældre, lærere og elever skal vide, hvad der virker, og hvordan vi kan hjælpe ordblinde med strategier, som fremmer deres læse- og skrivekompetencer, trivsel og selvværd. Vi arbejder på Skødstrup Skole mod at være en dysleksivenlig skole,” siger Annette Drescher. 
Og en dysleksivenlig skole er netop, hvad forældrenetværket håber på.
”Det er vores store ønske, at Skødstrup Skole skal være dysleksivenlig. At have et ordblindt barn skaber mange frustrationer og konflikter, fordi man ikke ved, hvordan man skal tackle det. Vi ønsker et godt samarbejde med skolen, og vi tror på, at det her er vejen frem,” siger Pia Josiassen.
Forældrenetværket planlægger et lignende møde om dysleksi for forældre i indskolingen.

Af Charlotte Kongsgaard Nielsen, kommunikationsmedarbejder, Skødstrup Skole og Skødstrup Dagtilbud

læs mere i 8541 -dit lokale blad (marts 2018)

Relaterede artikler

Børn og unge

Trænere på 15 og 16 år:

Jakob og William er vilde med basketball. De spiller begge to flere gange om ugen, og i weekenden følger de kampene i den amerikanske NBA-liga, som er verdens bedste.

Skoleleder på Skødstrup Skole Søren Skalhøj Pedersen
Børn og unge

På morgentur med skolelederen

For lidt over et år siden blev Søren Skalkhøj Petersen ansat som ny leder på Skødstrup skole. Efter en årrække at haft ansvaret på en langt mindre skole. ”8541” tegner et portræt af skolelederen, der sagtens kan mærke, at han nu står i spidsen for Danmarks største skole samlet på en matrikel.