Søg
Close this search box.

P-kaos på skolen: Aflever og kys hinanden

default image

På Skødstrup Skole har det længe været et problem, at mange forældre insisterer på at sætte deres børn af helt oppe ved indgangen til skolen, eller blot smider bilen ved kantsten og ikke tænker på følgerne af, hvad deres afsætning af børn gør for de børn, der cykler/går forbi.  Det har flere gange skabt farlige situationer.

Elever på valgholdet matematik højniveau lavede i efteråret 2017 en undersøgelse af forældres parkeringsadfærd på Skødstrup Skole.

Elevernes undersøgelse har været med til at sætte lys på problemet. Da eleverne lavede undersøgelsen, stoppede de forældrene og spurgte dem, om de kendte reglerne for aflevering. Det gjorde enkelte ikke. Andre forklarede, at de godt kendte reglerne, men at de havde travlt.

De steder der er udfordringer er Midtpunktet, Lærkebakken og Rosenbakken. Hver zone har sin udfordring.

 

Fælles løsninger?

Skolens ledelse og skolebestyrelsen tog derfor initiativ til et dialogmøde for alle forældre og elevrødder for at finde fælles løsninger, så der kan skabes bedre flow for fodgængere og cyklister, bedre og tryggere adgang, lettere aflevering og ikke mindst selvhjulpne børn, motivation for barnet til ansvar og sund trafikadfærd.

Den 22. januar mødtes omkring 20 forældre med skolebestyrelsen, skolens ledelse og repræsentanter fra Smart Mobilitet i Aarhus Kommune for at udvikle ideer, der kunne understøtte et mere trygt miljø omkring Skødstrup skole.

Fokus på dagen var at få zoomet ind på vaner, parkeringsadfærd, fremme af aktiv transport og sikkerhed. Formålet var at få udviklet to til fem konkrete koncepter og få nedsat arbejdsgrupper bestående af forældre, der ville videreudvikle på ideen.  

Der kom to konkrete skitser til koncepter på bordet, som to arbejdsgrupper blev nedsat til at arbejde videre med. 22. februar blev der holdt et nyt møde.

 

Første koncept 

Kiss’n go ved Midtpunktet, Lærkebakken og Rosenbakken for 0.-3. klasse”. 

Målgruppe: 0-3 klasse (resten forventes at gå/cykle selv).

Ved løsningen får vi større kapacitet til afsætning af børn og færre farlige situationer.

Kampagneuger:

 ”Sov og Bevæg” for 3. – 5. klasse”

Målgruppe 3.-5. klasse. Her skal de store kunne bruge aktivtransport som ”motionsbånd” og dermed kunne møde senere f.eks. i 4 kampagneuger.

 

Formål:

At mor og far får flere kys af barnet.

Lave bedre flow for fodgængere og cyklister.

Bedre/tryggere adgang – også for eventuelle gåbusser.

Løsninger kan evt. bruges også for andre indgange på skolen.

Lettere aflevering.

Selvhjulpne børn / motivere barnet til ansvar.

 

Anden konceptskitse

Kampagneuger:
Belønningssystem og elever som trafikeksperter: belønning for at sige farvel ved bilen, belønning for at lufte din mor, belønning for antal skridt i skolen. Forklare regler og rationaler bag reglerne for forældrene.

Faste dage hvor indskolingen går, cykler eller løber i skole fx tirsdag og torsdag. Fokus på at gøre noget andet ” engang imellem” at ”prøve noget nyt af”.

 

Formål med løsningen

Bevidsthed om sikkerhed og sundhed.

Fællesskabsbevidsthed.

Tage ansvar for hinanden.

Af Rikke Thonbo

Foto: Liv Stender, Smart Mobilitet

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (marts 2018)

Relaterede artikler

Van Gok Band foran skolen
Skole og institutioner

Gamle elever og lærere fester

Er du fuldvoksen og trådte dine barnesko på Skødstrup Skole? Eller var du lærer dengang?
Så kan du deltage i en fest for gamle elever og lærere. Den foregår lørdag 29. juni i Hornslet-Hallen.

Skoleleder på Skødstrup Skole Søren Skalhøj Pedersen
Børn og unge

På morgentur med skolelederen

For lidt over et år siden blev Søren Skalkhøj Petersen ansat som ny leder på Skødstrup skole. Efter en årrække at haft ansvaret på en langt mindre skole. ”8541” tegner et portræt af skolelederen, der sagtens kan mærke, at han nu står i spidsen for Danmarks største skole samlet på en matrikel.

Red Barnet-gruppen fra 6. f. på Skødstrup skole: Anton, Magnus, Maria og Filipa.
Børn og unge

Mere fokus på fattigdom

6. f på Skødstrup Skole havde i slutningen af 2023 en projektuge, hvor temaet var hjælpeorganisationer.
En af grupperne i klassen valgte at skrive til 8541-bladet om sit arbejde med Red Barnet, og resultatet følger her: