Søg
Close this search box.

Generalforsamling 2021, Skødstrup Håndbold

default image

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i håndboldafdelingen
Torsdag den 11. februar 2021 kl. 18.00

Grundet Corona kan generalforsamlingen ikke afvikles på normal vis, og generalforsamlingen afholdes derfor som et online-møde via Microsoft Teams.

Tilmelding er ikke nødvendig, der deltages ved at aktivere nedenstående link og følge instrukserne:
Klik her for at deltage i mødet

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning af det forløbne år
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Forslag der under dagsordenens punkt 6 ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,
skal være bestyrelsen (bestyrelsen@ssfhaandbold.dk) i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelsen:

  • Flemming Hjorth Andersen (formand): Ikke på valg. 
  • Mikael Jakobsen (næstformand): Ikke på valg. 
  • Jesper Snedker Madsen (turneringsansvarlig): Ikke på valg. 
  • Jane Madsen (suppleant): På valg – modtager ikke genvalg.
  • Christa Svendsen: På valg – modtager ikke genvalg.
  • Gitte Elgaard: Ikke på valg
  • Martha Berdiin (kasserer): På valg – modtager genvalg.

Bestyrelsen
Skødstrup Håndbold

Relaterede artikler

Sport & Fritid

Nyt: Kvindefodbold i Skødstrup

Af Margrethe Krogh Thusgaard. Foto Thomas Nykrog Hver torsdag aften mødes en flok unge kvinder på græsbanerne bag Skødstrup Skoles legeplads for at spille fodbold.

Sport & Fritid

Stor opbakning til Skødstrup Tennisklub

Vi har haft et forrygende første halvår i Skødstrup Tennisklub med stor fremgang i medlemstallet.
Det skyldes først og fremmest de mange nye aktiviteter, som klubbens ildsjæle har sat i søen.