Søg
Close this search box.

Grundejerforeningen Løgten Vest (Berberisvej og Grankrogen)

Grundejerforeningen Løgten Vest


Udpluk af vedtægterne:

Kapitel I

Foreningens vedtægter, vedtaget på stiftende generalforsamling den 29.06.1972

§ 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Løgten Vest. Dens hjemsted og område er Berberisvej og Grankrogen.

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser.

Vejfonden – udpluk af vedtægterne:

Kapitel II

Etablering af vejkonto vedtaget på ordinær generalforsamling den 28.03.1995.

Formålet med at overføre henlæggelser til vejkontoen er, at opsamle øremærkede midler til imødegåelse af større vejvedligeholdelsesarbejder på Berberisvej og Grankrogen, som er private fællesveje.


Aktiviteter:

Grundejerforeningen primære opgaver er at sørge for bestilling af snerydning samt containere (forår og efterår). I forbindelse med opstilling af containere, skal der ske oprensning af regnvandsbrønde, idet ansvaret for disse ligger hos grundejerforeningen. Om efteråret sker der også vedligeholdelse af det grønne område ved Grankrogen/Egevej.

I regi udenfor grundejerforeningen skal der også nævnes vejfest, fastelavn m.v. Dette er nødvendigvis ikke faste årlige punkter. Grundejerforeningen er mindre sponsor til disse arrangementer.


Bestyrelse:

Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse er:

Formand: Ove Rasmussen, Berberisvej 17, mail ove.ras@rasmussen.mail.dk

Næstformand/sekretær: Michael Christensen, Berberisvej 21, mail: mchristensen202@gmail.com

Kasserer: Mikael Pedersen, Grankrogen 14, mail mikael@malemi.dk

Suppleant: Louise Kold-Petersen, Berberisvej 20

Suppleant: Katrine Meller, Berberisvej 24