Søg
Close this search box.

Intet nyt fra solcellefronten

default image

Aarhus Kommune har endnu ikke klarlagt, om man vil arbejde videre med hele eller dele af ansøgningen om solceller ved Studstrup og Skødstrup-Løgten.
Det forklarer Ninna Møller fra Byudvikling i Aarhus Kommune. Det er hende og en kollega, der foretager de første screeninger af ansøgninger. Der er indsendt konkrete ansøgninger om solceller ved Spørring og altså også om at omdanne 190 hektar landbrugsjord i postnummer 8541 til solenergianlæg.

Det fortalte vi om i sidste nummer af 8541.
Sidst i januar søgte European Energy på vegne af tre jordejere om lov til at opstille solceller på 190 hektar, svarende til 266 fodboldbaner. Kortet her på siden viser de arealer, der er søgt på.
Ansøgningen dækker betydeligt mere, end kommunen har udlagt som egnede solcelleområder. Det er der ikke noget, der forhindrer solcelleselskaber i at gøre, men hvis man søger uden for de udpegede områder, kræver det en særlig planlægningsmæssig begrundelse.

Screening er ikke slut
Det er en af grundene til, at ansøgninger skal ”screenes” – dvs. underkastes en kontrollerende undersøgelse, før de overhovedet kan nå frem til en egentlig sagsbehandling.
Og den screening er i skrivende stund ikke slut, selv om der er gået mere end de par måneder, som kommunen lover svar indenfor. Til det siger Møller:
”Ja, vi siger normalt, at der går et par måneder med screeningen, men det kan vi ikke nå i øjeblikket. Sagen er ikke afsluttet internt endnu.”
Ninna Møller kan derfor heller ikke oplyse, om det fredede areal vil blive pillet ud af ansøgning, eller om andre forhold. Disse vurderinger foregår internt.
Når og hvis kommunen siger ja til at gå videre med en ansøgning, er der stadig en række forhold, der skal afklares, inden et lokalplanforslag kan udarbejdes. Herunder et møde mellem ansøger og kommunen.

To indsigelser
Ninna Møller bekræfter, at der er kommet to indsigelser mod ansøgningen, den ene er fra naboer til det fredede areal ved motorvejen, og det andet er fra Studstrup Borgerforening.
”Disse indsigelser er også ’lagt på sagen’,” siger Ninna Møller og forklarer, at når der kommer indsigelser, allerede inden ansøgninger bliver til lokalplan-sager, bliver de ikke forelagt politikerne, mens indsigelser i lokalplaners offentlighedsfase bliver forelagt byrådet.
”Men der er vi slet ikke endnu, så indtil videre bemærker vi i screeningen, at der er lokale bekymringer,” oplyser Ninna Møller fra Byudvikling under Aarhus Kommune.

 

Solceller rykkes væk fra hus

Vi har gennem flere numre fulgt solcellesagen set fra en familie på Studstrupvej lidt syd for Studstrup. Set ud fra ansøgningen fra European Energy vil familien blive omringet af solpaneler, og mod vest kunne panelerne komme så tæt på som 20-30 meter fra deres grund.
Familien, Søren Tønder og Lotte Nielsen samt deres to børn, er i dialog med firmaet. Kommer panelerne tættere på end 200 meter fra skel, vil familien være berettiget til både erstatning og et købstilbud på deres ejendom.

De vil gerne blive boende i huset, som er ved at blive udvidet, så den mulighed har de afslået. Firmaet har derefter sendt et forslag til kontrakt, hvorefter panelerne rykkes 200 meter væk. Men med den vigtige tilføjelse, at hvis de kommer tættere på, uden at de kan ses fra deres hus, skal familien acceptere dette uden at kunne kræve erstatning. Grunden til, at panelerne ikke ses, er, at de placeres bag et lille bakkedrag.

Dette udkast går familien nu og tygger på. Lotte Nielsen siger til Lokalbladet 8541, at det er svært for menigmand at tage stilling til sådan en kontrakt. Siger de nej, fortsætter usikkerheden om deres situation, og siger de ja, vil firmaet måske bruge det som argument over for andre: ’Se, her er en familie, som uden at få erstatning accepterer solceller tættere på end 200 meter!’
”Alt det her er svært for os at bedømme, så vi overvejer fortsat,” siger Lotte Nielsen.

Af Birger Agergaard

 Læs flere artikler i 8541 -dit lokale blad her

Relaterede artikler

Studstrupværket fra søsiden (luftfoto)
Ukategoriserede

Helt nye tider for Studstrupværket

Fra 2030 skal der skrives et helt nyt kapitel for Studstrupværket. Aarhus Kommune, som aftager varmen fra kraftproduktionen, vil være CO2-neutral fra det år, mener ikke, at afbrænding af træpiller er bæredygtig nok, så hvis

Kaløvigskolen og Sanatorievej, Studstrup
Ukategoriserede

Studstrup skriver bog om… Studstrup

Studstrup Borgerforening har sat et skib i søen, som skal blive til en interessant bog om Studstrup i både fortiden og nutiden.  Den vil blandt andet blive foræret til tilflyttere.