Søg
Close this search box.

Kaløvig Bådelaug er Danmarks mest bæredygtige

Havnekaptajn Allan Rundberg (i midten) modtager bæredygtighedsprisen af Dansk Sejlunion.
Havnekaptajn Allan Rundberg (i midten) modtager bæredygtighedsprisen af Dansk Sejlunion.

Af Birger Agergaard

En flot pris gik før årsskiftet til Kaløvig Bådelaug, nemlig Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris. Blandt mange gode indstillinger løb Kaløvig Bådelaug af med prisen, som også omfattede 20.000 gode kroner.

Havnekaptajn Allan Rundberg mødte op til Dansk Sejlunions Klubkonference, hvor Thomas Olsen fra Hempel som partner på prisen kom med begrundelsen:

”Kaløvig Bådelaug er gået overordentligt struktureret til værks for at skabe en bæredygtig forandring på alle planer af foreningslivet. Tiltag, der vil kunne inspirere hver en sejlklub og bestyrelse, og som klubben nu modtager Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris for.”

Kaløvig Bådelaug er gået meget systematisk til opgaven med at skabe bæredygtighed i klubben. Strategien er enkelt og klart beskrevet – og delt op i en blå, gul, rød og grøn sektion.

Den blå plan: vandkvalitet
I 2022 er der på kranpladsen etableret en 500 m2 stor vaskeplads til to både ad gangen, hvor bådejere kan vaske deres både. Højtryksrensning af både er ikke tilladt. Alt spildevandet fra afvaskningen ledes herefter direkte gennem en olieudskiller og et stort sandfangsdræn, inden det ledes ud i spildevandssystemet. Desuden er der er etableret et tømningsanlæg, hvor både, ganske gratis, kan tømme deres holdingtanke med toiletaffald. Da vi alle skal spare på ferskvand, er alle vandhaner indrettet således, at der bruges mindre vand.

I forbindelse med den såkaldte Havplan har vi indsendt indsigelse, da vi ikke ønsker, at farvandet i Kaløvig frigives til erhvervsudnyttelse af farvandet, så som muslingefarme og fiskeri.

Den gule plan: energi:
Vi er meget opmærksomme på energiforbrug – specielt fra fossile kilder.
Al opvarmning af bygninger og vand er således elektrisk og størstedelen via ”luft til vand” eller ”luft til luft”.
En del af vores energi producerer vi selv via et solcelleanlæg.

I 2022 er vores store dieseldrevne mobilkran erstattet med en spritny eldrevet stationær søjlekran til søsætning/optagning af både.

Den røde plan: affaldssortering:
Vi har etableret en miljøstation, hvor bådejeres affald kan sorteres i ikke mindre end otte forskellige kategorier.
Desuden har vi to affaldspladser, hvor almindeligt affald fra gæstesejlere sorteres

Den grønne plan:vore arealer på land:
Bæredygtighed har også noget med biodiversitet at gøre. Derfor er volde og andre afgrænsninger beplantet med ”vilde frø” til gavn for insekter og sommerfugle.
For Kaløvig Bådelaug er det vigtigt at vise, at vi tager miljø og Verdensmålene i vores omgivelser vigtigt. Ikke kun for vores medlemmer, men så sandelig også for gæstesejlere og andre lystbådehavne og sejlklubber.

Læs hele februarnummeret 2023 på PDF

Relaterede artikler

En morgen på badebroen i Studstrup. Bente Mikkelsen.
Sport & Fritid

Farver i Folkehuset

Kursisterne på FOF-holdet ”Tegning og Maling” udstiller på ny deres flotte billeder på Folkehusets/Rosenbakkens Gallerigang. Kunstværkerne er hængt op sidst i maj og kan ses

Krop og sundhed

Jobbet som træner bragte ham til Skødstrup

”Jeg gør det, fordi det er sjovt. Flere af stamspillerne har været med i et par årtier, og der er et supergodt sammenhold,” siger Vagner Haunstrup, som træner eliteholdet i badminton

Børn og unge

Spejderne får endelig tag over hovedet

Et stort telt og en bålhytte sikrer, at FDF-spejderne igen kan få ly for vejr og vind.
Efter mere end halvandet år under åben himmel får FDF spejderne i Løgten Skødstrup endelig læ for vind og vejr.