Søg
Close this search box.

Klog vækst i 8541. Ja tak!

default image

Skødstrup Fællesråds emner til politikerne ved Borgermødet

Infrastruktur i vækst by

Grenåvej er den eneste hovedfærdselsåre gennem Skødstrup og Løgten med 8.000 biler i døgnet. Der skal tænkes nyt for en glidende og trafiksikker færdsel. Der er trængsel fra alle sidevejene, især Ny Studstrupvej, Rosenbakken og Hjelmagervej, hvor det er megen kø og der opstår farlige situationer for cyklister og gående. Cyklister skal sikres med flere og rigtige cykelstier, og stistumper skal kobles sammen. Vejnettet i byen er ikke ændret siden før 1972.

 

Bedre tilkørsel ud af byen

Der er trængsel i myldretiden for at komme til og fra 8541-området. Tilkørsel til Djurslandsmotorvejen kan løses ved shunt fra Grenåvej i Skødstrup. I nord er det problematisk, at komme ud på Kirkeholtvej og videre mod Hornslet, til E45 nord eller lufthavnen m.m., da der er en konstant trafik med høj hastighed som ved udkørsel skaber mange farlige situationer.

Vi har afvist forslag, der ikke prioriterer os og ønsker en rundkørsel eller lysregulering.

 

Fortætning i Kommunen

Hvad er Kommunens plan for vækst i 8541-området de kommende år?

Vi ønsker varierede boligformer i 8541 som i dag primært er villaer og tæt-lav byggeri. Den kommende Kommuneplan 2017 ligger op til fortætning med byggeri i flere etager. Vi synes selv det kan give mening et par centrale steder i 8541-området for at styrke områdets dynamik som en attraktiv by med flere boligformer og bedre handelsmuligheder i tilknytning hertil. Er man parat til, at tillade byggeri med mere fortætning og hvor i 8541-området?

 

Skole nr. 2 i Skødstrup?

Vi har hørt man påtænker, at etablere en skole nr. 2 eller en overbygning til den nuværende skole i Skødstrup. Hvad er planerne herfor og tidsplanen?

Den nuværende skoleudvidelse giver en 5 sporet skole som allerede er udfordret med de nuværende 1.240 elever, hvor der på de yngste årgange er 6 og 7 klasser pr. årgang. Det betyder at skoleudvidelsen allerede er for lille, også selvom der senere måske kun kommer 5 klasser pr. overgang.

 

Flere plejeboliger

Vi er tidligere ved Boligplan fra Sundhed & Omsorg stillet i udsigt der skulle opføres 48 nye plejeboliger i 8541. Pludselig er de 48 ændret til 8 og man afvikler derudover boliger på Kløvervangen. Det stemmer ikke overens med, at vi også bliver mange flere ældre og der vil være et behov for dem. Vi havde håbet på et nyt byggeri med en kombination af fleksibilitet ved ældre og plejeboliger, så ældre i vores lokalsamfund kan blive i området når de ikke længere kan bo i deres nuværende boliger. Kan det virkelig passe man ikke vil opføre de lovede plejeboliger i 8541?

 

Vindmøller i Studstrup

Den såkaldte lavfrekvente støj er af betydning for menneskers helbred og livskvalitet. Derfor bør kæmpe store vindmøller placeres længere væk end 1.250 meter fra beboelser.

Opsætning af møller i Studstrup vil påføre os alle alvorlige miljøgener i form af støj, herunder lavfrekvent støj, ligesom mange vil blive generet af skyggekast, når rotorbladene passerer foran solen.

Placering af kæmpe store vindmøller ved Studstrup vil desuden ikke kun giver gener til borgere i Studstrup, men også skæmme udsigten fra hele 8541 området med ovenstående gener. 

98 % af husstandene i Studstrup har ved en underskriftsindsamling tilkendegivet at et forslag om at placere vindmøller i lokalområdet er helt uacceptabelt på grund af de gener, det vil medføre. Hvilken vægt lægger politikerne på borgernes mening og hvor vil de arbejde for at eventulle vindmøller rent konkret placeres?

 

Udendørs aktivitetssted

8541-området har rigtig mange unge mennesker. Vi har en sportsforening og et par andre tilbud til de unge, men der mangler et udendørs værested for de mange unge der gerne vil noget andet. Vi drømmer om et centralt placeret udendørs aktivitetssted til leg, bevægelse og rum. Vi tænker os streetbasket, parkour og skaterbaner m.m. til en bred aldersgruppe. Kan vi få opbakning med økonomisk støtte til etablering heraf i 8541?

Af Steen Hermansen, formand for Skødstrup Fællesråd

8541 -dit lokale blad (oktober nummer)

Relaterede artikler

For børn i alle aldre:: Markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september
Erhverv

Markedsdag i sommerens efterglød

Under den ”blåeste” septemberhimmel, man næsten kan ønske sig, holdt 8541 Handel en virkelig velbesøgt markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september.

Knud Lind har været fast vørt på DR-programmet de sidste 5 år.
Kultur

600.000 lytter til Knud

Ikke mange i Skødstrup kan prale af at have en berømt stemme. Men det kan Knud Lind. Han er nemlig vært på Formiddag på 4´eren – et af DR´s mest lyttede radioprogrammer. Imponerende 600.000 danskere lytter hver dag til Knuds stemme på P4.