Mange deltog i repræsentantskabsmødet

Inger Thranholm orienterede om de mange udfordringer med trafik - hvoraf kun få bliver løst "til tiden".

Af Birger Agergaard

Interessen var stor for at deltage i Skødstrup Fællesråds årlige repræsentantskabsmøde. De senere år har det været småt med deltagelsen, men her den 28. april var der 40 deltagere. Måske skyldtes det en interesse for at møde den nye rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo (K), eller måske for at høre nyt om fællesrådets arbejde.

Når en teknik-rådmand kommer til Løgten-Skødstrup, ved han også, at borgerne har holdninger til trafik og byudvikling. 1.300 børn skal til skolen midt i byen og deres små søskende skal i institution, måske i ladcykel. Det er ikke nemt. Byudvikling, byggeri, byliv, mobilitet, natur og miljø, kollektiv trafik og veje er alle faktorer, som har indflydelse på vores dagligdag, og rådmanden har nøglen, sagde fællesrådets formand Inger Thranholm i sin velkomst til Steen Stavnsbo.

Rådmandens indlæg handlede meget om at få kvalitet i byudviklingen, stærke bycentre, effektiv transport, grøn omstilling og borgerinddragelse. Kommunen har en pligt til at lytte og til at give borgerne ordentlige svar.

Hvor meget er der sket?
I sin formandsberetning nævnte Inger Thranholm, at listen over anlægsønsker til kommunen er lang, og at status er, at for tre af ønskerne er der sket noget:

  • Bedre oversigtsforhold fra Lauritshøj til Ny Studstrupvej (dog nævnte en deltager, at hvis man som fodgænger skal krydse vejen mod Løgten Østervej, er det en usikker overgang)
  • Bedre oversigtsforhold på Kirkepladsen
  • Stationsvangen/Bondehaven/Kløvergangen: Den rigtige løsning er ikke fundet, men dog tydeligere markering for cyklister.

Hvad vi savner
”I en pænt stor oplandsby som Skødstrup med 10.000 indbyggere er der trafik,” sagde Inger Thranholm videre og pegede på, hvad der snarest bør gøres noget her:

  • Sikkerheden for gående og cyklende. Det er markering af cykelbaner (Dagli’Brugsen, rundkørsel, Ny Studstrupvej, Vorrevej).
  • Flere overgange på Grenåvej, Renovering af cykel-/gangsti.
  • Afslutning af sti v/Hjelmagervej/Letbanen (Løgten station) samt Vosnæsvej/Letbanen.
  • Ønske om nedsat hastighed i Studstrup.

Stier og planer
Thranholm glædede sig over, at arbejdet til den længe ventede tunnel og sti fra Løgten Østervej til Grenåvej netop var påbegyndt, da mødet blev afholdt. Tunnellen forventes klar til brug slut sidst i juni.

En anden slags sti er også på vej: en historisk sti på samlet tre kilometer fra Lauritshøj til Hedelisker Mose. Kommunen har doneret et par bænke og vil sørge for trampestien. Kørestole og barnevogne skal også kunne bruge stien. Arkæologigruppen og Moesgaard Museum arbejder med skilte.

Der er også planer om en folkeskov mellem Søndersø og Ny Studstrupvej, i et bælte langs motorvejen. Både kommunen og jordejerne er positive. I samme område er der tanker om tilgængelig sti rundt om søen, naturlegeplads, fugletårn og et stort skaterprojekt.

Fællesrådets formand nævnte også, at et større arbejde med at formulere en helhedsplan for 8541 er sat i gang. Bladet omtalte arbejdet i aprilnummeret. Flere deltagere er velkomne – kontakt gittedavidsen@mail.dk

Hun noterede sig også, at kommunen ikke vil udlægge nye boligområder, fordi skole og institutioner er fyldt op. En række projektudviklere havde ellers budt ind med boligvisioner:

”De vil gøre vores by bredere, hvilket er mere naturligt end at lade byen vokse på den anden side af Kirkeholtvej. Tilmed vil det styrke centerstrukturen. Bliver visionerne realiseret, er det om mange år, og så er der tid til at se på kapacitet i skole og institutioner, og infrastrukturen,” sagde Inger Thranholm.

30 år med bladet
Lokalbladet 8541, som er en del af Skødstrup Fællesråd, havde også en kort beretning på mødet. Her blev det nævnt, at bladet har 30-års jubilæum til august, og at det vil blive markeret.

Både Fællesrådet og bladet havde balance i deres regnskaber. Kontingentet til fællesrådet fortsætter uændret. Alle foreninger og institutioner kan blive medlem – kontakt kasserer Jens Bruun Madsen på jobruun-madsen@mail.dk

Der var genvalg til alle, der var på valg i fællesrådet.

Læs hele juninummeret 2022 på PDF

Relaterede artikler

Foreningen 8541

Annoncørerne sikrer bladets økonomi

Af Birger Agergaard Uden annoncører – intet blad. Så kort kan det siges, og her ved juletid er det nærliggende at takke alle bladets annoncører

På generalformalingen i Studstrup Borgerforening var der opbakning til både formand Louise Gjerlev Jensen og kasserer Michael Schram.
Foreningen 8541

Brand, sol og fart i Studstrup

Af Birger Agergaard Alt tegnede til et helt almindeligt år i Studstrup – men så kom branden på Studstrupværket, som gjorde Studstrup berømt på den