Søg
Close this search box.

Skødstrup går til regeringen om seniorboliger

Fællesrådets ældreudvalg fik en kold skulder, da den gik til Aarhus Kommune med ønsket om, at der bygges seniorboliger i Løgten-Skødstrup. Det kan du læse om i lederen side 4 og 5.

Men det fik ikke ældreudvalget til at give op! Det offentlige skal faktisk understøtte, at der kan bygges seniorboligfællesskaber i Danmark, og derfor har ældreudvalget for nylig sendt en mail afsted til regeringen for at få en politisk drøftelse af, om en kommune som Aarhus er i sin gode ret til at afvise at hjælpe aktivt med seniorboliger.

Aarhus Kommune afviste sidste år ønsket med henvisning til, at det må private investorer klare! Men det er ikke rimeligt, mener ældreudvalget og den nye seniorboliggruppe under ældreudvalget. I henvendelsen til regeringen hedder det:

”Vi har været inde på almenboligloven og finder, at man her opererer med ældreboliger, men i vores kommune bygges de ikke mere. Vi finder, at kommunen kommer let om ved det ved at henvise til at opfordre private bygherrer til at imødekomme vores behov, det vil utvivlsomt blive dyrere at bo i, end hvis man kunne få hjælp til at bygge almene boliger.

Ifølge en pjece, udgivet af ældreministeren, skulle der være mulighed for: ”Færre barrierer for at etablere seniorbofællesskaber”. Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet, Transport- Bygnings- og Boligministeriet samt Erhvervsministeriet igangsat en fælles undersøgelse af mulighederne for at understøtte og udbrede etableringen af flere seniorbofællesskaber i Danmark – både som ejer- og andelsboliger og almene boliger.

”Resultatet af den undersøgelse vil være interessant at nærlæse,” siger Lise-Lotte Kjær fra Skødstrup Fællesråd. Hun anfører, at der i Løgten-Skødstrup er behov for en ”mellemstation” mellem de ofte store og upraktiske parcelhuse og plejeboliger.

En seniorbolig vil give en længere respit, før behovet for en plejebolig melder sig, og den er derfor med til at forebygge en for tidlig visitation til plejebolig, tilføjer hun.

Af Birger Agergaard

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb. 2019)

Relaterede artikler

Billederne af ejendommen er taget den 4. april i år.
Byggeri og bolig

Byggemareridt III

Tekst og foto: Thomas Nykrog Så er det tredje gang på tre år, vi kan skrive en episode af føljetonen om nybyggeriet på Tronkærlund 28