Søg
Close this search box.

Skødstrup Håndbold

Kontingent

Kontingentsatser 2023 / 2024

Ungdom - træning 1 gang ugentligt

890 kr.

Ungdom - træning 2 gange ugentligt

1490 kr.

five-a-side

690 kr.

Senior

1490 kr.

Alle betalende senior spiller må træne gratis på Håndbold Fitness holdet.

Kontingent for efterskoleelever er 1/3 af normalt kontingent for årgangen.
Kontingent gælder for hele året: Fra august til og med juni.(d.v.s inkl sommerhåndbold)

Kontingent

Kontingent betales helårligt, for en hel sæson ad gangen. Kontingentopkrævninger udsendes på baggrund af trænernes lister ca. 15. september til rettidig indbetaling pr. 30. september. Boldbanden, U5, U6 og U7, dog først udsendelse fra 2/10.

Har man ikke betalt sit kontingent, er man ikke spilleberettiget i turneringskampene. Det er frivilligt at spille turneringskampe, men der betales stadig fuldt kontingent. Det er altid muligt at deltage i træningen i 2 uger, før man beslutter sig for, om man ønsker at spille håndbold.Hvis man forlader klubben eller stopper af andre grunde, får man ikke sit kontingent tilbage for indeværende sæson.

Efter 01. Januar betales ½ kontingent for resten af sæsonen, og der fraviges ikke fra dette.

Evt. spørgsmål kan sendes til email: kasserer@ssfhaandbold.dk

Fritidspas
Aarhus Kommune har siden 2007 haft en fritidspasordning hvor de tilbyder fritidspas til børn i økonomisk trængte familier i alderen 3 til 17 år. 
Tilskuddet via fritidspas er på kr. 1.000 pr. barn. 
Tommelfingerreglen er, at det primært er enlige forsørgere der lever op til betingelserne for at få fritidspas til deres børn. 

De nærmere regler og betingelser omkring fritidspasordningen kan du læse på vores hjemmeside.
https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/fritidspas/

Aktivitetspas til voksne 
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune ønsker med aktivitetspasset at give flere voksne mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et aktivitetspas kan voksne der kommer fra et kommunalt rehabiliterings- og/eller genoptræningstilbud, få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. 

Du kan læse mere om aktivitetspasset på: https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/aktivitetspas/