Søg
Close this search box.

Tale ved grundlovsdag arrangement i Sognegården den 5. juni

Tak for invitationen til igen, at få lov, at tale her i Sognegården på en grundlovsdag. Det er tredje år menighedsrådet afholder dette arrangement, så nu kan vi vel godt sige, det er blevet en tradition.

Som de foregående år vil jeg som formand for Skødstrup Fællesråd gerne fortælle jer om det, der sker i vores lokalsamfund set fra Fællesrådets side.

Noget, der ikke har ændret sig, er, at vi er et lokalsamfund i vækst. Der bygges konstant rundt omkring i både nye store udstykninger, men også på mindre arealer rundt i byen findes der plads til nyt byggeri. Det er spændende og det giver vores område en dynamik med mange nye medmennesker til vores lokalsamfund som vi i Fællesrådet i det daglige kalder efter vores postnummer 8541.

Skoleudvidelsen bliver færdig i år. Der er nu 1.200 elever og efter sommerferien starter hele syv børnehaveklasser på Skødstrup Skole. Skoleudvidelse understøtter skolen kan blive helt op til 1.400 elever, men det er spændende om prognoserne følges med den vækst og de faktisk forhold med børn i 8541 området.

Rådmand for Børn & Unge, Bünyamin Simsek fra Venstre, har udtalt der skal bygges nye skoler i Aarhus, hvor Skødstrup området også nævnes. Det er muligt det bliver nødvendigt på sigt, men for nuværende er det det rigtige, vi har fået, nemlig en skoleudvidelse, så alle elever går på én og samme skole i 8541.

Jeg ved mange er glade for Skødstrup Skole, men der er også meninger om skolen er for stor. Men man skal også forstå skolen er opbygge i klynger, så de mindste børn går altså kun i et mindre område af skolen, hvor der er 8-10 klasser.

For år tilbage fik Aarhus Kommune udarbejdet en rapport ved et eksternt konsulentfirma med henblik på der skulle lukkes skoler i andre områder af kommunen. Men Skødstrup blev også omtalt i rapporten, da man var klar over væksten vil kræve nogle tiltag. Her blev der nævnt ændring af skoledistrikter for nye udstykninger til Virup Skole i Hjortshøj eller de ældste klasser kunne flyttes til Skæring Skole, der havde kapacitet hertil nu. Derfor frygtede vi i Fællesrådet, at et forslag med ønske om en ny skole hos kommunes økonomifolk kunne tolkes som lokaler på en anden skole udenfor 8541-området. Derfor stod vi fast på en skoleudvidelse, som nu er realiseret.

At vi i den forbindelse har mistet skoletandplejen, som er flyttet til Skæring Skole, beskriver nok meget godt de økonomiske prioriteringer i kommunen, hvor 1.200 elever nu skal tage bussen eller køres af deres forældre til tandlægen i stedet for de lige selv kunne smutte af sted i en timen. Samfundsmæssigt kan det ikke være en gevinst.

For de mindste 0-6 årige har det længe været et problem mange børn ikke kan få en institutionsplads i 8541 området, men må transporteres til Skæring og Egå. Fællesrådet har i mange år presset på for flere institutioner, men været udfordret med garanti-pasningsdistriktet, som hedder Grenåvej Øst og også inkluderer Skæring, Egå og Risskov.

Men der kommer heldigvis en ændring heraf nu. I år åbner en ny 4-gruppes institution på Tronkærgårdsvej 1 og Børn & Unge i Aarhus Kommune har overfor byrådet indstillet, at der yderligere skal komme endnu en seks-gruppes institution til byen.

De nye tiltag skyldes, at prognoserne nu siger, at Skæring og Egå får brug for deres egne institutioner. Så flere børn i deres områder kommer nu os til gavn, da de nye institutioner bygges hos os.

Men det er ikke alt vi bare får. Sidste år stod jeg og fortalte om arbejdet med flere plejeboliger til de ældre. Der forelå et udspil ”Boligplan 2016” fra Sundhed & Omsorg for etablering af flere ældre og plejeboliger i Aarhus Kommune. Og der var også tænkt på os i disse planer, hvor rådmanden Jette Skive for Sundhed & Omsorg oplyste os, der var tænkt på, at opføre 48 nye plejeboliger i Løgten. Diskussionen gik dengang på, om der kunne findes plads hertil på Lokalcenter Rosenbakken eller der skulle bygges helt ny et andet sted i 8541-området.

Det var sidste år. Nu har man meldt ud fra Sundhed & Omsorg, at behovet for plejeboliger i vores område slet ikke er så stort og de 48 plejeboliger er nu ændret til et behov på 8, som man vil prøve at finde plads til på Plejehjemmet Kløvervangen.

Når Fællesrådet konstituere sig i næste uge skal vi have kigget på dette og prøve, at finde ud af hvad er op og ned på disse prognoser og hvorfor kan det ændre sig så meget på et år.

Nye detailbutikker åbner og andre lukker desværre. Der er projektplaner for både den lukkede Kiwi butik i Løgten og den strækning af gamle bygninger fra Løgten Midt og hen til SuperBrugsen, hvor radiobutikken nu er flyttet hen på torvet ved Løgten Midt, der hvor den tidligere Fakta butik lå. Noget vi i Fællesrådet meget håber kan realiseres indenfor en overskuelig fremtid.

Det vil være godt for hele 8541-området, hvis der kan realiseres et handelscenter omkring Løgten Midt, da alle erfaringer for et aktivt handelsliv i et lokalsamfund som vores siger man skal samle butikkerne. Med det stigende antal borgere i 8541 er vi også interessante for detailbutikker, så husk at handle lokalt. Så støtter vi ikke bare de lokale butikker, men styrker 8541-området som et dynamisk attraktivt lokalsamfund. Alternativet kan blive en pendlerby uden butikker, det ønsker vi ikke!

Toget kommer… tja, det er noget tid siden, vi har set det herude og desværre er Letbanen blevet forsinket, så det nu hedder 2018, før der kommer Letbane gennem Skødstrup og Løgten.

Ingen tvivl om at det bliver godt, når der igen kører tog og det bliver spændende med Letbanen, en ny transportform for hele Aarhus som vi kommer til, at få gavn af.

Vi skal lige igennem noget anlægsarbejde, etablering af nogle store grå container der er transformerstationer. Der opstilles to i 8541 området. En ved Skødstrup Station og én på Hjelmagerparken udfor Hjelmagervænget. De er absolut ikke kønne, men nødvendige for elektriske tog, der jo har den fordel, at de larmer mindre end de gamle diseltog. Vi er lovet transformerstationerne bliver beklædt med beplantning og ikke bliver så synlige som de er i dag. Det skal vi i Fællesrådet nok søger for, at de bliver holdt op på.

2017 blev året, hvor vi i Fællesrådet måtte op og markere os overfor Aarhus Kommune, da man pludselig havde et ændringsforslag til omlægning af Kirkeholtvej og Løgtenvej. I har måske læst min leder herom i 8541 april.

Fællesrådet har længe påpeget det problematiske med udkørsel fra 8541-området i både nord til Kirkeholtvej og i syd til Djurslandsmotorvejen. Begge steder er vi blevet henvist til Vejdirektoratet.

Derfor blev vi noget overraskede, da vi tilfældigt fik indsigt i, at Aarhus Kommune gennem flere år havde samarbejdet med Syddjurs Kommune om, at omlægningen af Løgtenvej fra Hornslet skulle gå direkte over i Kirkeholtvej. Ingen tvivl om, at det vil være en fordel for de mange pendlere fra Hornslet til Aarhus og hjem igen. Men det ville absolut ikke gøre det nemmere for os med udkørsel fra Segaltvej til Kirkeholtvej, hvis trafikken bliver endnu mere konstant på Kirkeholtvej.

Vi prøvede i 11. time at overbevise embedsfolk på projektet om problematikken for os og det vil være bedre med en rundkørsel eller alternativt et lyskryds til gavn for både dem i Hornslet og Aarhus Kommunes egne skattebetalte borgere i 8541-området.

Det hjælp ikke og forslaget var med i indstillingen for anlægsprogrammet til byrådet, hvorefter vi bad om foretræde for teknisk udvalg. Vi ved godt, det er begrænset, hvad der er muligt på det tidspunkt i den politiske proces, så vi smed bevidst det forslag ind, at hvis man ikke kan finde de ekstra penge og lave den rigtige løsning til gavn for alle, vil vi hellere undvære.

Det sidste virker. For i en kommune med masse af anlægsforslag er der aldrig penge nok, og politikerne kunne hurtigt finde andre steder at bruge penge. Så status er nu, der ikke er penge her og nu til en omlægning, men vi i Fællesrådet vil arbejde på der findes de nødvendige penge, så vi kan få lavet en bedre trafikafvikling på Kirkeholtvej og udkørsel hertil, da det slet ikke er optimalt som det er i dag.

De fleste har sikkert fulgt med i det store anlægsarbejde med klimatilpasninger af vores område ved gravearbejde på både Grenåvej, Stationsvangen og Bondehaven. Det er fortsat lidt hårdt med genre for en del i Skødstrup, men resultatet skulle gerne sikre vores område bedre mod vandmængderne fra store regnskyl.

Som sidegevinst til klimatilpasningerne fik vi mulighed for, at opgradere et vandhul ved Djurslands motorvejen til et smukt naturområde som vi sidste efterår fik navngivet så det i dag hedder Skødstrup Søndersø. Et dejligt resultat af et samarbejde på tværs af forskellige instanser og lokale kræfter.

I forbindelse med, at der senere i år udkommer en Kommuneplan 2017, som er et værktøj for udviklingen af hele Aarhus Kommune i de næste fire år, har vi i Skødstrup Fællesråd været aktiv høringspart i processen hermed.

Som noget nyt har man tilbudt alle Fællesråd i Aarhus Kommune, at vi kan udarbejde et tillæg hertil som vil blive vedlagt som bilagsmateriale. Det har vi udarbejdet i Skødstrup Fællesråd med henblik på, at vi i en kort form beskriver vores dejlige lokalsamfund, og det der findes i 8541-området. Men vi har også i en konstruktiv form valgt, at beskrive hvilken overordnet udfordringer vi mener, vi har.

Har det interesse kan man læse vores tillæg på skodstrup.dk og det findes også på aarhus.dk under byrådets materiale om Kommuneplan 2017.

Til sidst vil jeg gerne sige, det er godt og spændende med de mange diskussioner jeg har når jeg møder folk rundt i området. Og det gælder også på de sociale medier som byens Facebook gruppe ”8541 Skødstrup-Løgten”, hvor der i dag er 3816 medlemmer.

Et stærkt medie, der kan bruges i mange forskellige sammenhænge, men også et medier, hvor jeg føler det også er lettere at være mere kritisk fra sofaen, men det glæder mig også der er en taknemmelighed og glæde ved deling af viden og ønsker til forbedring af vores dejlige lokalsamfund.

Håber vi alle får en fortsat dejlig grundlovsdag i dag.

Tak for jeres opmærksomhed.

Af Steen Hermansen, formand for Skødstrup Fællesråd

Relaterede artikler

Knud Lind har været fast vørt på DR-programmet de sidste 5 år.
Kultur

600.000 lytter til Knud

Ikke mange i Skødstrup kan prale af at have en berømt stemme. Men det kan Knud Lind. Han er nemlig vært på Formiddag på 4´eren – et af DR´s mest lyttede radioprogrammer. Imponerende 600.000 danskere lytter hver dag til Knuds stemme på P4.

Erik Søndergård holder en af grundlovstalerne
Traditioner

Grundlovsdag 2023

Tekst og fotos Hans-Jørgen Krickhahn Coronatiden er for alvor trængt i baggrunden. Der var næsten deltagerrekord til Skødstrup Kirkes Grundlovsarrangement i baghaven den 5. juni.

For børn i alle aldre:: Markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september
Erhverv

Markedsdag i sommerens efterglød

Under den ”blåeste” septemberhimmel, man næsten kan ønske sig, holdt 8541 Handel en virkelig velbesøgt markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september.