Søg
Close this search box.

Sikker skolevej på de private fællesveje omkring Skødstrup skole

Skødstrup skole udvides – men hvordan er planerne for afvikling af trafikken omkring skolen med det stigende elevantal?

Det er ikke nyt for Skødstrups borgere, at de trafikale forhold omkring skolen kan virke kaotiske særligt om morgenen og om eftermiddagen. De mange meddelelser og opfordringer fra skolens personale og ledelse særligt til forældre til børn på skolen vidner også om, at der opstår situationer i forbindelse med afviklingen af morgen- og eftermiddagstrafikken, som man på Skødstrup Skole og politisk i byrådet er nødt til at forholde sig til og agere på.

Det forekommer imidlertid som om netop de trafikale forhold omkring skolen ikke hverken har været eller er en del af de kommunale overvejelser, som er foregået i forbindelse med udvidelsen af Skødstrup skole. Dette bekræftes fx af kommunens planer for større arbejder i forbindelse med trafikale forhold på hjemmesiden www.aarhus.dk/da/borger/trafik/projekter/anlaeg/anlaegsprogram-2016-2019.aspx  og af de beskeder, der kommer tilbage fra skolen, hvis man som privatperson og beboer på én af de tilstødende private fællesveje, henvender sig for at orientere sig om skolens planer for afvikling af trafikken omkring skolen i forbindelse med udvidelsen.

I februar måned mødtes beboere på Egevej, Berberisvej, Grankrogen og Fyrrevænget for netop at diskutere de trafikale forhold omkring skolen, da disse veje er meget belastet og generet af trafikken til og fra skolen, og beboere er bekymrede for trafiksikkerheden. Vi undrede os over, at vi eller grundejerforeningerne ikke var blevet kontaktet af kommunen i forbindelse med skolens udvidelse og af flere årsager har grund til måske at være lidt ekstra bekymrede over de manglende overvejelser. Det store fremmøde vidnede om, at det er noget, som optog beboerne på vejene.

De fire veje ligger i umiddelbar nærhed af skolen og støder alle op til Lærkebakken, hvilket gør, at vi både er tilskuere på første række og vores børn og vi selv ufrivillige deltagere i det trafikkaos, der udspiller sig i forbindelse med andre forældres henten og bringen af deres børn til og fra skole. En forestilling, som vi forventer kommer til at have en del flere medvirkende i de kommende år og særligt i forbindelse med skolestart.

På baggrund af erfaringer og drøftelser er vi nået frem til fem centrale punkter, som vi opfordrer de kommunale politikere til at forholde sig til, da vi ikke mener, den trafikale situation omkring skolen, med de forhold, som gør sig gældende i dag, er forsvarlige for byens borgere, da sikkerheden for byens børn på vej til og fra skole og for beboerne på de tilstødende veje er usikre og ikke lever op til det, man kan forvente på snart landets største skole.

Trafikafvikling i forbindelse med børn, der hentes og bringes på vej til og fra skole
Ved Lærkebakken fandtes der før skolens udvidelse en vendeplads, som gjorde det muligt for bilister at køre ind, sætte børnene af og svinge direkte ud og væk fra skolen igen via Lærkebakken til Grenåvej. Dette er ikke muligt længere, hvilket gør, at bilerne enten må køre væk fra skolen via Egevej eller via Berberisvej og derfra ad Grankrogen. Man kan også køre videre op ad Lærkebakken og foretage en U-vending på Fyrrevænget, men alle mulighederne for at komme væk fra skolen til Grenåvej øger trafikken på alle fire private fællesveje væsentligt.

Parkering på tilstødende veje omkring Skødstrup Skole
De forældre, som følger eller henter deres børn i skole, parkerer på enten Lærkebakken eller de tilstødende private fællesveje, men da skolen har opsat skiltning, som forbyder parkering på en stor del af Lærkebakken om morgenen mellem 7:30 og 9:00 og har optegnet gul kantsten som markerer, at der er parkering forbudt, vælger mange forældre at parkere på de tilstødende veje eller på Lærkebakken op mod Fyrrevænget. Vejene er imidlertid ikke brede nok til dette formål, da der parkeres på begge sider af vejen, og flere forældre overholder ikke de gældende færdselsregler i forbindelse med parkering i passende afstand til indkørsler og vejkryds. Dette medfører, at de skolebørn som enten cykler eller går til skole, ikke har mulighed for at orientere sig ordentligt, før de krydser vejene, og de børn, der cykler, ikke kan komme forbi de biler, der holder parkeret på begge sider af vejen, uden enten at være nødt til at køre midt på vejen eller på fortovet. I årets mørke perioder er det direkte uforsvarlig.

Belysning
På den side af Lærkebakken, som vender mod skolen, er der meget mørkt både morgen og eftermiddag i den mørke tid på året, da der ikke er opsat gadebelysning der, hvor børnene sættes af og går langs vejen og ned til skolen. Det gør udsynet for skolebørnene vanskeligt.

Hastighed
Ud over, at der som beskrevet er store problemer i forbindelse med parkering på indfaldsvejene til skolen, er der også det problem, at personer, som ikke er beboere på vejene, og derfor sandsynligvis har ærinde på skolen, ofte kører meget stærkt uden hensyntagen til at man kører på en skole- og villavej. At man har travlt og skal på arbejde eller hente børn undskylder ikke tilsidesættelse af trafiksikkerheden.

Manglende skolepatrulje
Én mulig løsning på nogle af problemerne kunne være, at have en skolepatrulje stående et sted på Lærkebakken for at hjælpe de børn sikkert over vejen, som enten cykler eller går til skole. Denne mulighed har Skødstrup Skole imidlertid afvist, da skolen mener, det er for farligt at have skolepatrulje stående på den strækning

Alt i alt oplever vi, at der opstår og potentielt kan opstå rigtigt mange farlige situationer for børn på vej til og fra skole, som vi gerne ser, at man forholder sig til på kommunalt plan og meget gerne før den værst tænkelige situation opstår.

Sikker skolevej

Det er beboernes forventning, at man politisk forholder sig til trafikforholdene omkring Skødstrup Skole, og at der snarest etableres forsvarlige og sikre adgangsveje for skolens børn.

Det er også en forventning at trafikløsninger drøftes med berørte vejes grundejerforeninger.

 

Tekst og Foto: Arbejdsgruppen Berberisvej/Egevej, på vegne af beboerne på vejene

Find flere billeder i august 2017 af8541 -Dit lokale blad

Relaterede artikler

Cyklisterne må have tålmodighed med at få bedre cykelstier.
Trafik & veje

Intet nyt fra vejfronten

Det var meningen, at det første stykke af Grenåvej skulle have haft et nyt slidlag i år. Det kommer der ikke.
Det er heller ikke bombesikkert, at der sker noget med hverken vejbane eller cykelstier i 2024.
“Riget fattes penge”.

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.

Billedet er taget omkring Møllesvinget, hvor en borger vurderer, at syv ud af ti bilister overser de nye 40 km. skilte.
Trafik & veje

Virker den nye fartgrænse i Løgten?

Den nordlige del af Grenåvej i Løgten er nu med i et forsøg, der skal besvare spørgsmålet: kan man alene ved hjælp af skilte få trafikanterne til at sænke farten?