Søg
Close this search box.

Alternativ til trawling

At muslinger bliver fanget i Kalø Vig, er i sig selv ikke et problem. Problemet er mængden og ikke mindst den måde, de bliver fanget på.

Mange holder af en tallerken lækre, hvidvinsdampede blåmuslinger, og det er tilmed noget af det mest bæredygtige, man kan servere.
Omfanget af det lokale muslingefiskeri måles dog ikke i tallerkner: Der blev i 2019 i Kalø Vig trawlet ikke mindre end 2958 tons muslinger ude i bugten. Det svarer rundt regnet til et helt ton muslinger per husstand i Løgten-Skødstrup. Prøv at gå en tur rundt i kvarteret, og forestil dig, at der ligger ét ton muslinger i hver eneste indkørsel i hele byen. Så har du omfanget af muslingefiskeriet i vores bugt.
Kun en forsvindende lille del af de fangede muslinger benyttes til menneskeføde. Resten bruges til blandt andet proteinpulver og dyrefoder, hvor det erstatter blandt andet soyapulver, som vi ellers ville importere fra især Sydamerika. Danske muslingerne har derfor et langt mindre CO2 aftryk.

Muslinger eller linemuslinger
Havmiljøets største problem herhjemme er kvælstof, der ledes ud i havet fra marker, industri og private holdninger, her ikke mindst vaske- og opvaskemaskiner. Her hjælper muslingerne. De suger i tusindvis af tons kvælstof til sig og modvirker dermed, at alger udvikler sig i kvælstoffet. Alger er en tikkende bombe. Et eksempel på det så vi i sommeren 1997, hvor algegrød kvalte alt liv i Mariager Fjord. En vis udskiftning af muslingerne har tilmed den fordel, hævder nogle, at kvælstoffet fiskes op af vandet, som dermed renses. Det ene med det andet: Muslingefiskeri er i sig selv ikke problemet.
Problemet er først og fremmest den massive fangst, samt at man i dag trawler muslingerne op i Kalø Vig. Når de tunge trawl trækkes hen over havbunden, smadres ynglestederne for fisk og andre dyr dernede. Løsningen, som man er ved at udvikle flere steder, er såkaldte linemuslinger. Det er muslinger, der opdrættes under kontrollerede forhold på liner, net eller rør, der på det optimale tidspunkt kan trækkes op af vandet og muslingerne høstes uden skade på havbunden.
Du kan læse mere om linemuslinger ved fx at google ”økologiske linemuslinger DTU” og læse rapporten fra 2019, der dukker op. Linemuslingerne skal desuden smage bedre, og så skaber produktionen flere arbejdspladser. Det kunne være en mulighed for at skabe et bedre havmiljø i Kalø Vig i fremtiden.

Linemuslinger lever på reb, der sænkes ned i havet og fastholdes med ankre. På bunden lægger man muslinger, og deres larver sætter sig snart på linerne, hvor de tilmed er fri for deres ærkefjende, søstjernen. Når de er klar, trækkes linerne op, og muslingerne høstes. Det betyder dels, at man altid kan høste på det optimale tidspunkt og dels, at man ikke behøver at trække tunge trawl over havbunden. Danmarksmester i undervandsfotografering 2013 og 2019 Lisa Svensen har taget billedet på muslingefarmen Neeltje Jans i Holland. Linemuslinger dyrkes også i Limfjorden.

Linemuslinger foto Lisa Svensen

Kilder til denne artikel: Blandt andre DTU Aqua, Fiskeriministeriet og miljøorganisationer.

Tekst Thomas Nykrog

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb 2020)

Relaterede artikler

Energi og miljø

Godt nyt for Kalø Vig

Muslingefiskeriet med bundskrabende trawl i Kalø Vig har været massivt kritiseret. Næsten 3000 tons muslinger er hver sæson blevet skrabet op fra havbunden til skade

220702 Operation Ålegræs 03
Energi og miljø

Udplantning af ålegræs er en succes

For halvandet år siden blev der plantet ålegræs ud i Kaløvig Bugten i håb om at forbedre havmiljøet. Nu viser en ny undersøgelse, at prøveudplantningen har haft en effekt. Der er flere fisk.  

Sol, blå himmel og strand
Natur

Sommeren i 8541 bliver god

Bliver det varmere eller koldere end normalt og tørrere eller vådere end normalt? Her kan vi faktisk med rimelig sikkerhed pege i bestemte retninger.