Søg
Close this search box.

Alternativ til trawling

At muslinger bliver fanget i Kalø Vig, er i sig selv ikke et problem. Problemet er mængden og ikke mindst den måde, de bliver fanget på.

Mange holder af en tallerken lækre, hvidvinsdampede blåmuslinger, og det er tilmed noget af det mest bæredygtige, man kan servere.
Omfanget af det lokale muslingefiskeri måles dog ikke i tallerkner: Der blev i 2019 i Kalø Vig trawlet ikke mindre end 2958 tons muslinger ude i bugten. Det svarer rundt regnet til et helt ton muslinger per husstand i Løgten-Skødstrup. Prøv at gå en tur rundt i kvarteret, og forestil dig, at der ligger ét ton muslinger i hver eneste indkørsel i hele byen. Så har du omfanget af muslingefiskeriet i vores bugt.
Kun en forsvindende lille del af de fangede muslinger benyttes til menneskeføde. Resten bruges til blandt andet proteinpulver og dyrefoder, hvor det erstatter blandt andet soyapulver, som vi ellers ville importere fra især Sydamerika. Danske muslingerne har derfor et langt mindre CO2 aftryk.

Muslinger eller linemuslinger
Havmiljøets største problem herhjemme er kvælstof, der ledes ud i havet fra marker, industri og private holdninger, her ikke mindst vaske- og opvaskemaskiner. Her hjælper muslingerne. De suger i tusindvis af tons kvælstof til sig og modvirker dermed, at alger udvikler sig i kvælstoffet. Alger er en tikkende bombe. Et eksempel på det så vi i sommeren 1997, hvor algegrød kvalte alt liv i Mariager Fjord. En vis udskiftning af muslingerne har tilmed den fordel, hævder nogle, at kvælstoffet fiskes op af vandet, som dermed renses. Det ene med det andet: Muslingefiskeri er i sig selv ikke problemet.
Problemet er først og fremmest den massive fangst, samt at man i dag trawler muslingerne op i Kalø Vig. Når de tunge trawl trækkes hen over havbunden, smadres ynglestederne for fisk og andre dyr dernede. Løsningen, som man er ved at udvikle flere steder, er såkaldte linemuslinger. Det er muslinger, der opdrættes under kontrollerede forhold på liner, net eller rør, der på det optimale tidspunkt kan trækkes op af vandet og muslingerne høstes uden skade på havbunden.
Du kan læse mere om linemuslinger ved fx at google ”økologiske linemuslinger DTU” og læse rapporten fra 2019, der dukker op. Linemuslingerne skal desuden smage bedre, og så skaber produktionen flere arbejdspladser. Det kunne være en mulighed for at skabe et bedre havmiljø i Kalø Vig i fremtiden.

Linemuslinger lever på reb, der sænkes ned i havet og fastholdes med ankre. På bunden lægger man muslinger, og deres larver sætter sig snart på linerne, hvor de tilmed er fri for deres ærkefjende, søstjernen. Når de er klar, trækkes linerne op, og muslingerne høstes. Det betyder dels, at man altid kan høste på det optimale tidspunkt og dels, at man ikke behøver at trække tunge trawl over havbunden. Danmarksmester i undervandsfotografering 2013 og 2019 Lisa Svensen har taget billedet på muslingefarmen Neeltje Jans i Holland. Linemuslinger dyrkes også i Limfjorden.

Linemuslinger foto Lisa Svensen

Kilder til denne artikel: Blandt andre DTU Aqua, Fiskeriministeriet og miljøorganisationer.

Tekst Thomas Nykrog

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb 2020)

Relaterede artikler

Natur

Find fem fejl

Tekst og fotos Thomas Nykrog Her er en lille maj-konkurrence til bladets trofaste læsere. På billede nummer to (herover) har vi ændret fem forskellige ting.

Hvis man eksempelvis gerne vil gøre Bytorvet i Løgten lidt mere festligt, kan man søge om at få tilført plantekummer og træer.
Natur

Lån en park

Af Birger Agergaard Hvis du er i gang med at forberede en sommerfest eller en anden udendørs event, så kan du få kommunal hjælp til

En temmelig lang rute, ja, men du møder til gengæld Grundtvig syv gange!
Natur

Ny vandrerute: Gå med Grundtvig

  Af Birger Agergaard Molsruten, Kulturringen, Margueritruten og nu også Højskoleruten! Det er populært at cykle eller vandre i vores område, og de østjyske højskoler