Søg
Close this search box.

Fællesråd

Bliv medlem

Enhver forening, institution, skole mv., hvis aktiviteter falder inden for fællesrådets virksomhed, kan optages som medlem.

Det koster 400 kr. årligt at være medlem.

Henvend dig/jer til fællesrådets kasserer:

Jens Bruun Madsen
Tlf.   
3068 0524
Mail jobruun-madsen@mail.dk

Egnsarkivet

Bliv medlem

Flagalléen

Bliv medlem

Bliv medlem af Flagalleen!

Indmeldelse kan ske ved overførsel af kontingent kr. 100,00 via Mobilepay 89778 eller til konto: 3408-4805068795 – Danske Bank
eller ved henvendelse til foreningens kasserer Kurt Rasmussen – tlf.  25 13 76 99 – mail: kb@rasmussen.mail.dk.

Husk at anføre adresse under skriv besked.

Oplys gerne e-mail adresse til fremtidige opkrævninger til: kb@rasmussen.mail.dk

Indmeldelse kan ske ved overførsel af kontingent kr. 100,00 via Mobilepay 89778 eller til konto: 3408-4805068795 – Danske Bank
eller ved henvendelse til foreningens kasserer Kurt Rasmussen – tlf.  25 13 76 99 – mail: kb@rasmussen.mail.dk.

Husk at anføre adresse under skriv besked.

Oplys gerne e-mail adresse til fremtidige opkrævninger til: kb@rasmussen.mail.dk