Søg
Close this search box.

Branden: Informerede Ørsted godt nok?

Billedet er taget om aftenen den 22. september. Enhver kunne se, at den var gal, men de lokale fik ingen information. Det tog omkring tre uger at slukke branden.
Billedet er taget om aftenen den 22. september. Enhver kunne se, at den var gal, men de lokale fik ingen information. Det tog omkring tre uger at slukke branden.

Branden på Studstrupværket var et hændeligt uheld. Men røgen kunne lugtes så langt væk som Grenå og Samsø, og ingen anede, hvor giftig den var. Værkets ejer, Ørsted, overlod det til politi og presse at informere de omkringboende om, hvad der skete, og hvad der var på vej.  

Af Thomas Nykrog

Knud Nielsen fra Studstrup var som vanligt ude at lufte sin schæferhund ved 10-tiden torsdag den 22. september. ”Pludseligt lugtede det ganske forfærdeligt, så lidt i 12 ringede jeg flere gange til Studstrupværket,” fortæller han.

”Det var ikke til at komme igennem, så jeg kørte over til hovedindgangen for at høre, hvad der var galt. Her fik jeg at vide, at jeg var den første, der havde klaget, men portneren ringede rundt til forskellige andre afdelinger. Ingen havde dog tid til at svare. Til sidst fik jeg at vide, at der ville komme en pressemeddelelse om eftermiddagen. Der kom også en meddelelse, som borgerne dog ikke kunne se. Her stod fejlagtigt, at branden opstod torsdag eftermiddag, altså flere timer efter, at røgen reelt var drevet ind over Studstrup.”

Faktisk har flere Studstrup-borgere uafhængigt af hinanden fortalt 8541, at de mærkede lugtgener allerede om onsdagen fra ved 16-tiden.  

En anden nabo til værket, Stine Sulen, delte næste dag på Facebooks Studstrupgruppe, at hun netop havde kontaktet værkets døgnvagttelefon og fået at vide, at røgen var ufarlig og nærmest at regne som et stort lejrbål. Den kemisk stinkende røg fortalte dog de fleste, at det i så fald ikke var den slags lejrbål, hvor man havde lyst til at bage sit snobrød.

På Ørsteds egen Facebook-side var seneste nyt om Studstrupværket lagt op i 2018.  Ellers var det de næste dage meget småt med konkret information, indtil pressen og politiet for alvor begyndte at informere om sagen.

Først den 27. september, altså fem-seks dage efter branden begyndte, udsendte Ørsted en pressemeddelelse. Her beklagede man, at røgen generede naboerne og fortalte, hvordan man kunne forsøge at søge erstatning for fx ødelagt tøj og indbo. Meddelelsen rummede intet om brandårsagen, røgens farlighed, slukningsarbejdet eller tidsperspektivet. 

Ikke første gang
Studstrupværket er normalt en god nabo i lokalområdet, men det er ikke første gang, det har knebet med informationen, når det er gået galt. Kort før den aktuelle brand udbrød, dalede der pludselig aske ned over de nærmeste huse i Studstrup. Heller ikke her var der information om, hvad asken indeholdt, og hvorfor og hvorfra asken kom, men Ørstedfolk delte billetter til bilvask ud på de berørte veje.

For et par år siden var der risiko for, at en mindre brand ville sprede sig til en ammoniaktank, hvilket ville udsende stærkt giftige dampe. Politiet spærrede hurtigt til- og frakørsel til værket, men man glemte at orientere og afspærre i Studstrup, så cyklister, hundeluftere og motionister, der brugte skovstierne, pludselig befandt sig midt i farezonen.

Det er ikke i nogens interesse, hvis Studstrupværket skaber utryghed i sine omgivelser. Værket er ikke forpligtet til at informere, men i Studstrup tales der om, at Ørsted forhåbentlig snarest – gerne i dialog med borgerforening eller Fællesråd – vil etablere en hjemmeside, så borgerne fremadrettet hurtigt og præcist kan finde information om, hvad der sker, når alarmen går på Studstrupværket.   

220930 Beredskabsstyrelsen ved Fiskerhøj brand på Studstrupværket

Beredskabsstyrelsen patruljerede efter et par dage regelmæssigt i området. Her holder indsatslederen den 30. september et hurtigt møde med sine folk ved Fiskerhøj i Studstrup.

220924 nabo Søren Elgaard ved det brændende Studstrupværk

Adskillige borgere i Studstrup flyttede fra byen, mens røgen var værst, heriblandt Søren Elgaard og hans kone. ”Røgen lugtede forfærdeligt og gav os begge hovedpine,” fortæller han.

220924 Brand Studstrupværket 

Branden opstod i den store silo, der rummede omkring 55.000 tons træpiller. Træpiller selvantændte i forbindelse med opstarten af vintersæsonen. Om sommeren fyres hovedsageligt med kul. Billedet er taget den 24. september.

Vi skal blive bedre

Interview med Carsten Ruders, chef for Studstrupværket. 

Ser Ørsted det som myndighederne og pressens opgave at informere i forbindelse med ulykker, som fx denne brand, eller har I også et medansvar?

”Når der opstår en stor brand som den, vi har her på Studstrupværket, er det vigtigt, at det kun er myndighederne, der vurderer og informerer om, hvorvidt røgen er sundhedsskadelig. Derfor har det været det rigtige at følge med på Østjyllands Politis hjemmeside i forhold til den del, så alle får den samme og mest opdaterede information hele tiden. Når det er sagt, så har vi bestemt også et ansvar for at informere om, hvordan man som nabo kan få hjælp til erstatning og andre forsikringssager. Derfor oprettede vi en side på orsted.dk, som giver den information. Men vi gjorde det for sent, hvilket vi anerkender var til stor frustration for vores naboer.”

Synes du, at den løbende information til beboerne omkring Studstrupværket i forbindelse med branden har været god nok?

”Jeg erkender blankt, at vi skulle have været hurtigere til at oprette en hjemmeside, hvor det var let at finde information om, hvad der sker. Branden har udviklet sig hele tiden, og derfor er myndighedernes anbefalinger også blevet tilpasset forholdene. Det har været vigtigt for os, at alle fik de rette informationer om sikkerhed, og derfor har vi ladet politiet informere om det.”

Kunne man forestille sig, at Studstrupværket fik en hjemmeside, der hurtigt og præcist blev opdateret med aktuelle informationer og anvisninger, når et uheld fremover indtræffer eller truer, og at interesserede naboer automatisk fik en mail, når der kom nyt på siden?

”Der er ingen tvivl om, at vi skal blive bedre til at kommunikere direkte til vores nærmeste naboer, og her skal vi se på forskellige muligheder. En af mulighederne kunne godt være, at man som nabo kunne tilmelde sig en informationsmail, som sendes til vores naboer i særlige tilfælde. Det kunne give os en god mulighed for at kommunikere mere direkte med vores naboer.”

Erstatning?
Flere borgere i Studstrup er i dialog med deres forsikringsselskaber for få betalt vask og rensning af huse, biler, møbler, tøj etc. samt eventuelle udgifter til genhusning. Ørsted har meddelt, at man kan sende sine krav til anmeldelse@aig.com med henvisning til skadesnummer CL2024052. Interesserede kan melde sig til Facebook-gruppen ”Studstrup by – Branden på Studstrupværket – Forsikring og Erstatning mv.”

Denne artikel blev skrevet, før branden var helt slukket, og forsikringsselskaberne vurderede de individuelle skader. Derfor er det endnu ikke muligt at sige noget definitivt her om erstatninger i forbindelse med branden.

Læs hele novembernummeret 2022 på PDF

 

Relaterede artikler

Inga Bredahl i sit værksted i Løgten
Erhverv

Farvel og tak!

En epoke slutter, når Inga lukker. Det har desværre ikke været muligt at finde en ny skrædder til at drive virksomheden videre, selvom der altid har været nok at lave.

De første huse er solgt i den nye boligbutik på Butikstorvet. Fra venstre Gert Nielsen, Heidi Villadsen og Anders Kovsted. Christian Kold var på ferie, da vi tog billedet.
Erhverv

Ny ejendomsmægler i byen

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er rykket ind på Bytorvet i Løgten. Inde bag det røde logo på glasfacaden sidder fire ansatte og vil gerne formidle dit næste huskøb. Det var der, hvor Chef Holmgaard havde madudlevering.

Dialogmøde på Skæring Skole om placering af vindmøller og solceller
Energi og miljø

Sol og vind – og for meget kaos

Der var kritik af Aarhus Kommune både for måden, de afviklede dialogmødet om solceller og vindmøller i 8541, og for de korte frister til høringssvar.