Søg
Close this search box.

Byudvikling

default image

 Lokal og disposisions planer – Link til Århus kommune


2017 Forslag til lokalplan 1050: Boliger ved Engskovvej i Skødstrup
2016 Lokalplan 1023 – Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten 
2014 Lokalplan 0994 – Boligområde ved Lauritshøj i Skødstrup 

2012 Lokalplan919 – Område til butiks- og boligformål ved Grenåvej og Ny Studstrupvej i Skødstrup 
2012
Lokalplan 0915 – Erhvervsområde i det sydlige Skødstrup ved Djurslandmotorvejen 
2011 Lokalplan 896 – Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup 
2011
 Forslag til lokalplan 0906 – Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten 
2011 Lokalplan 0908 – Boligområde ved Løgten Østervej i Skødstrup 
2011 Forslag    Forslag til lokalplan nr. 898
2010 Lokalplan 0900 – Ny idrætshal og boldbaner ved Skødstrup Skole 
2009 Lokalplan 848 – Boligområde vest for Grenåvej i Løgten 
2008 Lokalplan 841 – Boligområde ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup 

2008 Lokalplan 809 – Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj 
2007
Lokalplan 778 – Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup 
2006
Lokalplan 756 – Område til offentlige formål. Plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup 

2006 Lokalplan 770 – Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup 
2006
 Lokalplan 769 – Bolig- og centerområde ved Grenåvej og Hjelmagervej i Løgten 
2006 Lokalplan 751 – Boligområde ved Bondehaven i Skødstrup 
2004 Lokalplan 687 – Boligområde syd for Vosnæsvej i Løgten 
2003 Lokalplan679 – Boligområde ved Engskovvænget og Grenåvej i Skødstrup 
2003 Lokalplan 647 – Boligområde ved Studstrupvej i Studstrup 
2000
Lokalplan 589 – Boligområde ved Kirkepladsen og Tjørnebakken i Skødstrup 
2000
Lokalplan 587 – Forbindelsesvej mellem Bondehaven og Grenåvej i Skødstrup samt udlæg af arealer til boligformål 
1998
Lokalplan555 – Boligområde ved Gartnerhaven i Skødstrup 
1995 Lokalplan 518 – Område til brug for Studstrupværket 
1991 Lokalplan 0427 – Boligområde ved Segaltvej i Løgten 
1988 Lokalplan0325 – Boligområde ved Grenåvej i Skødstrup 
1986 Lokalplan 0239 – Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten 
1986
Lokalplan0262 – Boligområde ved Grenåvej i Skødstrup 
1984 Lokalplan 0179 – 400/150 kV højspændingsledning Studstrup-Trige og 400/150 kV transformerstation Trige 

1982 Lokalplan 0182 – Transmissionsledning for kraftvarme fra Studstrup Værket til Skejbyvej vest for Vejlby

1982 Lokalplan0119 – Studstrupværket, Kaløvig Bådehavn og det offentlige og private område syd for værket 
1981 Lokalplan 0075 – Parcelhusområde ved Hjelmagervej i Løgten 
1980 Lokalplan 0098 – Offentligt idrætsanlæg, institutionsområde og rekreativt område i Løgten/Skødstrup 
1980 Lokalplan 0065 – Tæt-lav boligbebyggelse ved Skødstrupvej i Hjortshøj 
1978 Erhvervsområde og rekreativt område mellem Grenåvej, den planlagte forlægning af Segalt-Auning landevej og Grenåbanen i Skødstrup

Relaterede artikler

På generalformalingen i Studstrup Borgerforening var der opbakning til både formand Louise Gjerlev Jensen og kasserer Michael Schram.
Foreningen 8541

Brand, sol og fart i Studstrup

Af Birger Agergaard Alt tegnede til et helt almindeligt år i Studstrup – men så kom branden på Studstrupværket, som gjorde Studstrup berømt på den

Foreningen 8541

Annoncørerne sikrer bladets økonomi

Af Birger Agergaard Uden annoncører – intet blad. Så kort kan det siges, og her ved juletid er det nærliggende at takke alle bladets annoncører