Søg
Close this search box.

Det arbejder vi med

En flot forårsaften i april var der Repræsentantskabsmøde i Fællesrådet. Om det gode vejr, almen tilfredshed med Fællesrådets ageren og ingen kontroversielle sager på dagsordenen var baggrunden for fremmødet er ikke til at vide.

Infrastruktur fylder meget i lokalsamfundet og der er stort pres på veje og stier som følge af den markante tilflytning og tilvækst i 8541. Vi er i dialog med de områdeansvarlige i Mobilitet, Teknik og Miljø, om løsninger, bl.a. ved udkørsel fra Kirkepladsen, ved Dagli’Brugsen, Kirkeholtvej i nord og shunt i syd til motorvejen. Sidste hører under Vejdirektoratet, som ikke har midler til fremkommelighed.

Der kigges langt efter en afgørelse på tunnel-sagen, altså tunnelen under skinnerne og sti til Grenåvej for en trafiksikker løsning for børn fra de store boligområder øst for banen.

Fællesrådets ældreudvalg arbejder ihærdigt på at få seniorboliger til Skødstrup og har sat fokus på behovet for boliger til seniorer, en enkel bolig til en fornuftig pris.

Jernaldervejen etape I, Skødstrups arkæologiske perle blev flyttet og indviet i 2018 efter en stor indsats fra mange engagerede mennesker i Menighedsrådet, Egnsarkivet og Fællesrådet. Der samles nu ind til etape II – 40 m sti – forbi udkigsstedet ved Hedelisker. Det bliver en oplevelsesrute med beskrivelser og historier om fundene fra jernaldersamfundet i Skødstrup og tilhørende undervisningsmaterialer.

Bag ”Helhedsplan 8541 – Kultur og Fritid” står interessenter på tværs af idrætsforening, fodboldafdelingen, skatepark-gruppen, svømmehals-gruppen, skolebestyrelse og Fællesråd. Idéen er at samle og koordinere ønskerne fra lokalsamfundet efter opdrag som vi fik på borgermødet i 2017.

I helhedsplanen fokuseres på området omkring Midtpunktet og skolen, og placeringer er indenfor rammerne. Helhedsplanen samles i Fællesrådet. De enkelte grupper arbejder nu med skitseplaner, økonomi og fundraising. Som der bl.a. peges på er der behov for flere fritidsaktiviteter som samler aldersgrupper og interesser udenfor fodboldbanerne.

Af Inger Thranholm
formand for Skødstrup Fællesråd

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (november 2019)

Relaterede artikler

Ny i redaktionen: Majbrit Oddershede Pedersen
Foreningen 8541

Ny reporter forynger redaktionen

Majbrit Oddershede Pedersen fra Studstrup er ny i – og en betragtelig foryngelse af – 8541-redaktionen.
Lokalområdet, som vi bor i, er for hende at se det bedste mix, man kan forestille sig: midt i naturen, og alligevel tæt på Aarhus.