Søg
Close this search box.

Egnsarkivet

Arrangementer i Støtteforeningen for Skødstrup Sogns Egnsarkiv

Herunder finder du de arrangementer, vi har i kalenderen, og nedenunder beskrivelser af allerede afholdte arrangementer.

Støtteforeningen for Skødstrup Sogns Egnsarkiv afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 23. april 2024
Kl.: 19.00 Min livshistorie
Kl.: 20.00 afholdes ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. Kun for medlemmer.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april. Indkaldelse sker skriftligt eller ved elektronisk post med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af arbejdsplan og budget for kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     På valg er Peter Christensen og Ove Udengård
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
     På valg er Susanne Schou Laursen og Poul Erik Andersen
9. Valg af 2 revisorer.
     På valg er Olav Ebbesen og Per Thygesen
10. Valg af revisorsuppleant.
     På valg er Jens Vester Rasmussen
11. Eventuelt.

Foreningen vil være vært for kaffe/te og kage.
NB. Der vil være mulighed for at indbetale kontingent ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen 2023 – 2024

Tirsdag den 6. februar 2024 kl. 19.00 i Sognegården:

Henning Andersen fortæller:
Henning Andersen tager os med tilbage til sin barndom i Løgten i 50’erne og 60’erne.

Alle er velkommen.
Der serveres kaffe og kage.
Pris: kr.: 30,-
Pris for Egnsarkivets medlemmer: kr.: 10,-
Medlemskab kan købes ved indgangen, kr.: 100,- pr. husstand.

Mød Skødstrup Sogns Egnsarkiv på julemarked med “De kreative 8541”,
i sognegården på lørdag og søndag.

Da vi er i gang med planlægning og fraflytning af vores nuværende lokaler på Rosenbakken, kommer I ikke til at møde os i de lokale butikker med årskalenderen.
Derfor opfordrer vi jer til at komme til julemarked med De kreative 8541.
Her har Skødstrup Sogns Egnsarkiv en stand, hvor I kan se og købe årskalenderen for 2024.
Vi glæder os til at se dig.
Kan være et billede af 1 person og tekst, der siger "Arskalender 2024 4- HITACHI 스 Udgivet af Stetteforeningen for Skodstrup Sogns Egnsarkiv. Oplag 300 stk. 30. argang Se tekst pả side 2"

Onsdag 8. november kl. 19.00 i Sognegården:

Niels Sejersen fortæller om sine fund med metaldetektor

Niels Sejersen interesserer sig meget for lokalhistorie, og det forener han med sin interesse for at gå på ”jagt” med metaldetektor. Niels har haft metaldetektor siden foråret 2012, og bruger den så ofte som fritiden nu tillader.
Niels Sejersen vil fortælle om de fund han har gjort fortrinsvis i den gamle Skødstrup Kommune, Han har også stor historisk indsigt i området.
Niels og hans venner hjalp for eksempel Moesgård museum, da man fandt jernaldervejen i Skødstrup (billedet)
I kan læse lidt mere om Niels Sejersen og metaldetektorer på hans hjemmeside:
https://metaldetektor.sejersen.it/index.html

Der serveres kaffe og kage.
Pris: kr.: 30,-
Pris for Egnsarkivets medlemmer: kr.: 10,-
Medlemskab kan købes ved indgangen, kr.: 100,- pr. husstand.

Torsdag den 21. september 2023 kl. 19.00 i Sognegården:

Ove Udengaard fortæller

Ove Udengaard tager os på en virtuel byvandring gennem den ældre del af Skødstrup.

Der serveres kaffe og kage.
Pris: kr.: 30,-
Pris for Egnsarkivets medlemmer: kr.: 10,-
Medlemskab kan købes ved indgangen, kr.: 100,- pr. husstand.

Skødstrup før byudviklingen startede.

Slægtsforskning:

Svend Erik Christensen, foredrag om slægtsforskning i Sognegården 18. okt. 2021.
Link:
http://www.genea.dk/skoedstrup2021.pdf

Foredrag: Mine år bag jerntæppet.

Tove Fleischer fortæller om DDR/Østeuropa med udgangspunkt i sin bog:
Kærlighed i socialismens tid.