Søg
Close this search box.

En mørk aften mødte jeg…

En mørk aften mødte jeg en lokal frivillig i færd med at sætte et banner op. Der er ledige pladser til forårsfesten i marts, derfor. Et tilbageblik på julefesten i december: der kunne sagtens have været flere deltagere.
En snak med en instruktør i gymnastikafdelingen om opvisningsdagene i april.
Arrangementerne hænger sammen. Hvordan nu det? Jo, det ene er faktisk næsten en forudsætning for det andet. Forårsfesten og julefesten virker positivt på økonomien i Midtpunktets aktiviteter i sportsafdelingen, hvis ellers der er mange nok, som deltager. Og hvad sker, hvis ikke vi bakker op om arrangementerne?
Økonomien er én ting, men også andet presser sig på.
Forårsfesten i Midtpunktet i marts tilbyder et lokalt pusterum under glade og hyggelige former, og lejlighed til at møde naboen og andre på tværs af byen.
Gymnastikafdelingens store arrangement, over to dage, er den sæsonafsluttende opvisning som børnene syntes det er skægt at deltage i. Som byder på uforpligtende fællesskab hele dagen.
Der er brug for disse og andre arrangementer for at sikre sammenhængskraften i vores lille lokalsamfund. For vi vil vel mere end blot at køre vores børn i institution eller skole og så selv køre ud af byen på arbejde.
Foreningsdanmark er det fællesskab som binder os sammen, også herude i 8541. Er der måske brug for andre uforpligtende mødesteder som appellerer til alle: børn, unge, voksne, ældre? Et sted hvor vi forventer af hinanden, at vi bidrager med det vi kan? Der er babysalmesang i kirken og legestue på Kløvervangen, men hvor går hele familien hen?

 

Repræsentantskab – hvad for et skab?
Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd
Repræsentantskabet er Skødstrup Fællesråds øverste myndighed og består af en repræsentant fra hver af de organisationer, som er tilsluttet Fællesrådet. Hvordan bliver man tilsluttet Fællesrådet i Skødstrup? Jo, ved at melde sig ind. Det koster den lille sum af 400 kr., om året og så er foreningen /organisationen med til at støtte op om Fællesrådets arbejde i Skødstrup og har stemmeret på repræsentantskabsmødet. Se mere på 8541.dk under Borger – Fællesråd eller kontakt formanden ingerthranholm@gmail.com
Alle interesserede kan deltage torsdag den 16. april kl. 19.30, når der er repræsentantskabsmøde i sognegården., og blive opdateret på lokale projekter og aktiviteter.
Efter mødet er der rødvin og ost.
Forslag til behandling på mødet sendes til ingerthranholm@gmail.com senest den 20. marts.

Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (marts 2020)

Relaterede artikler