Søg
Close this search box.

Et sparekatalog med store konsekvenser

Forslaget om ændring af skoledistrikter er heldigvis taget af bordet, men det giver anledning til eftertanke på grund af de mulige negative konsekvenser for Skødstrups borgere.

”Det er vurderingen, at der ikke er behov for en femte skole i det nordøstlige kystområde”…  skrev Børn og Unge i Aarhus Kommunes Sparekatalog. Og fortsatte: ”der er behov for skoleudbygning i Lisbjerg, Åbyhøj og omkring Aarhus Ø, og skole i Nye er besluttet”.

Ifølge det oprindelige spareforslag skulle Skødstrup og Virup (Hjortshøj) skoledistrikter lægges sammen med blandt andet disse konsekvenser:

  • usikkerhed på, hvor mit barn skal gå i skole
  • en usikker skolevej for skolebørnene
  • manglende tilknytning til den lokale skole og lokalsamfundet for både børn og forældre

I det hele taget et lokalsamfund uden sammenhængskraft og lokalt engagement både fra forældreside omkring skolen og som borger i lokalsamfundet.

Skødstrup har oplevet og ser stadig en konstant vækst i såvel boligbyggeri som tilflytning af nye familier til området ved den naturlige udskiftning i boligerne, en udvikling som skal imødekommes positivt fra kommunal side, da det netop fremmer sammenhængskraften og muligheden for lokale at skabe løsninger, som er af værdi for Aarhus Kommune overordnet set.

I Skødstrup Fællesråd forventer vi, at der nu kigges reelt og konkret på behovet for yderligere en skole eller en nybygget afdeling til Skødstrup Skole i nærheden af den eksisterende for at underbygge og skabe synergi i forhold til nuværende bygninger, sportsanlæg m.v. med muligheden for at fokusere og specialisere udskolingsårgangene og opnå større motivation.

Af Inger Thranholm og Lisbeth Lauersen, formand og næstformand for Skødstrup Fællesråd

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (oktober 2018)

Relaterede artikler

Ny i redaktionen: Majbrit Oddershede Pedersen
Foreningen 8541

Ny reporter forynger redaktionen

Majbrit Oddershede Pedersen fra Studstrup er ny i – og en betragtelig foryngelse af – 8541-redaktionen.
Lokalområdet, som vi bor i, er for hende at se det bedste mix, man kan forestille sig: midt i naturen, og alligevel tæt på Aarhus.