Søg
Close this search box.

Fællesråd: Infrastruktur kan ikke følge med

Det må jo gå godt i Skødstrup Fællesråd! Alle er tilfredse… eller? I hvert fald tog formand Inger Thranholm et lavt fremmøde til repræsentantskabsmødet som et tegn på, at folk synes, at alt går stille og roligt.

16 var mødt frem, inklusiv repræsentantskabet, og fællesrådet ville gerne have set nogle flere, om ikke andet så for at vide, om der er opbakning til de forslag og problemer, som fællesrådet tager sig af.

Og det er ikke få, skal vi hilse og sige. De otte i forretningsudvalget har involveret sig i masser af spørgsmål, som har betydning for 8541, og desuden er der selvstyrende grupper, der ser på eksempelvis seniorboliger (eller manglen på samme) og fritids- og kulturplan.

Der mangler løsninger
Thranholm kom ind på mangt og meget i beretningen. Noget af det, der fylder meget i arbejdet, er infrastrukturen, altså alt med veje og stier mv. Hun pointerede gang på gang, at tilflytningen og tilvæksten i området er så markant, at infrastrukturen ikke kan følge med.

Der er ikke kommet løsning på ret meget. Der er ingen ”shunt” (ekstraspor) ved rundkørslen i syd, udkørslen i Kirkeholtvej i Nord er faktisk på anlægsprogrammet, men løser ikke vore problemer, trafikken på Ny Studstrupvej er farlig for bløde trafikanter, ligesom den er det ved DagligBrugsen. Og så videre.

Der er dog gang i de kommunale skitseblokke på flere af udfordringerne, så Inger Thranholm satte sin lid til, at en hel del vil blive besluttet i år.

Tunnel i mølpose
Men tunnelen under jernbanen (ved Sokkehuset) ligger i mølpose hos Natur- og Fødevarenævnet på 17. måned, og ingen ved, hvornår grundejernes klage over kommunens dispensation til tunnelen afgøres. Det er meget frustrerende, mener Fællesrådet, fordi der er et påtrængende behov for en trafiksikker løsning for børn mv. fra de store boligområder øst for banen.

Hvad blev der ellers talt om? Her er noget af det:

  • Fritids- og kulturplanen er på vej. En rapport afleveres snart til byrådet. I den omtales skatepark, folkepark, kunstgræsbane (som lige har fået kommunal støtte) og en multibane. Lokalbladet 8541 vil omtale rapporten senere.
  • Jernaldervejen skal samle ind til etape 2, som er en oplevelsesrute med tilhørende undervisningsmateriale. Målet er 100.000 kr.
  • Behovet for seniorboliger blev omtalt. Byrådet vil ikke hjælpe – det er op til private bygherrer og boligforeninger.
  • Fællesrådet har 41 medlemmer (foreninger og institutioner), der hver betaler 400 kroner i kontingent. Regnskabet viser et overskud på over 14.000 kr. Kontingentet bliver fastholdt.
  • Lokalbladet 8541 – som hører under Fællesrådet – har haft et godt annonceår i 2018 og har derfor haft overskud på godt 50.000 kr. Annoncemængden ser ud til at falde i år. De otte frivillige i redaktionen blev i øvrigt rost på repræsentantskabsmødet.

Genvalg til alle
I forretningsudvalget var der i løbet af året sket et skift. Næstformand Lisbeth Laursen ønskede at blive suppleant, og derfor var Ib Andersen trådt ind i forretningsudvalget tidligere på året. Tre var på valg og blev alle genvalgt, nemlig Jens Bruun Madsen, Inger Thranholm og Ib Andersen. Lisbeth Laursen blev valgt som suppleant.

Generalforsamlingen blev igen i år ledet af dirigent Flemming Adamsen.

Af Birger Agergaard
Læs mere i 8541 -dit lokale blad (juni 2019)

Relaterede artikler

Ny i redaktionen: Majbrit Oddershede Pedersen
Foreningen 8541

Ny reporter forynger redaktionen

Majbrit Oddershede Pedersen fra Studstrup er ny i – og en betragtelig foryngelse af – 8541-redaktionen.
Lokalområdet, som vi bor i, er for hende at se det bedste mix, man kan forestille sig: midt i naturen, og alligevel tæt på Aarhus.