Søg
Close this search box.

Fællesråd: Skødstrup er blevet synligt

Det var den sidste formandsberetning fra Steen Hermansens side, da han på Skødstrup Fællesråds repræsentantskabsmøde fortalte de 25 fremmødte, hvordan tingene står – og ikke står.

Der er flere ting, der står, end det modsatte. Det har hele fællesrådet og i særdeleshed Steen Hermansen haft en væsentlig part i. Det kom frem flere gange under debatten, og ikke mindst under to takketaler for den afgående formand.

Byrådsmedlem Gert Bjerregaard, valgt i Aarhus Nord, havde stor respekt for fællesrådets arbejde og især Steen:

”Det er ikke bare mig, men hele byrådet, der synes du har gjort et fantastisk arbejde. Du har gjort området synligt inde i Aarhus. Afstanden mellem centrum og Skødstrup-Løgten er blevet mindre.”

Peter Carlsen kunne på fællesrådets vegne også kun rose den afgåede formand. Læs herom på siderne 10-12 (Tak, Steen).

Udfordringer og projekter

I et vækstområde som 8541 er der nok for et koordinerende organ som fællesrådet at tage sig af. I rådets beretning trak Steen Hermansen 10 punkter frem, og han kunne have fortsat rækken. De fleste sager er tidligere omtalt her i bladet, men nogle trækker vi frem her:

  • Borgermødet før kommunalvalget trak over 400 deltagere, og Steen Hermansen fremhævede, at mødet på den måde gjorde Skødstrup-Løgten meget synligt for politikerne og skabte opmærksomhed om en række mærkesager.
  • Højere og tættere byggeri bliver muligt med Kommuneplan 2017. Der kan blandt andet fortættes omkring Skødstrups og Løgtens stationer. Og der er udpeget steder, hvor kommunen ”ikke vil kunne afvise højt byggeri”. Underligt nok er Studstrup et af de områder – selv om den største lokalplan i Studstrup netop ikke giver mulighed for højt byggeri.
  • Anlægsprogrammet er udarbejdet af fællesrådet for at angive steder, hvor der er udfordringer med trafikken. Se artiklen om Segaltvej/Kirkeholtvej på side 16 .
  • Tunnel under jernbanen ved Trekanten (lige syd for Sokkehuset). Sagen er gået i klage-modus af grundejeren, og selv om kommunen har indledt ekspropriationssag, er afgørelsen udsat, til statens fredningsmyndigheder har afgjort sagen. Masser af skolebørn og andre har brug for tunnelen for at komme sikkert fra Løgten Østervej og Hjelmager-området til skole, så Steen Hermansen fandt det beklageligt, at jordejeren stadig blokerer.
  • En bypark for alle generationer er på ønskesedlen og blev luftet på borgermødet. Men stedet er ikke udpeget, og 8541 skal selv skaffe finansiering til driften. Skolen vil gerne samarbejde om et udendørs aktivitetssted ved færdiggørelsen af skoleudvidelsen, så der foregår en dialog herom.
  • Nyt erhvervsareal. Ved rundkørslen før motorvej udvikles for tiden et privat erhvervsareal på 51.000 kvm. Steen Hermansen noterede sig, at det er beregnet på engros-handel, administration/handel og andre uproblematiske erhvervstyper.

På repræsentantskabsmødet, som blev ledet af Flemming Adamsen, fremlagde Jens Bruun Madsen regnskabet, som har haft en omsætning på 46.000 kr. og gav et lille overskud på 5.363 kr. I 2018 er budgettallene nogenlunde de samme og med uændret kontingent på 400 kr. for de indmeldte foreninger, som der er ca. 40 af.

Nyvalgt fra Studstrup

Med Steen Hermansens afgang skulle der vælges et ny medlem til forretningsudvalget. Hanne Skovgaard Larsen, formand for Studstrup Borgerforening og medlem af byudviklingsgruppen, stillede op og blev valgt uden modkandidater. De øvrige på valg blev genvalgt.

Torben Taustrup ønskede at gå af som suppleant for at blive aktiv i byudviklingsgruppen. Han blev afløst af Ib Andersen.

 

Tekst og foto: Birger Agergaard

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (maj 2018)

Relaterede artikler

De fire tennisbaner er omkranset af et skovlignende areal, der vil kunne udnyttes bedre. (foto Hans-Jørgen Krickhahn)
Sport & Fritid

Tennisanlægget: Hvem kan bruge 14.000 kvadratmeter?

Af Birger Agergaard Helt centralt i Løgten-Skødstrup, med indkørsel fra Ny Studstrupvej, ligger tennisanlægget med fire baner, flere petanquebaner, et ”klubhus” og et bevokset areal

Børn og unge

Fællesskabet reddede rideskolen

Hundredvis af nybegyndere har igennem årene haft deres gang på Åstrup Strandvej. Rideskolen, der hører til på gården Bøgely og rummer rideklub, privat opstaldning, to ridehaller og masser af folde, har eksisteret i 29 år.

Majbrit Oddershede Pedersen
Kultur

Du så ikke Majbrit

Da TV 2 i sommer viste miniserien ”Balladen om kolonihaven”, spillede en 8541-borger en vigtig rolle. Du så hende bare ikke, for Majbrit arbejdede bag kameraet.