Søg
Close this search box.

Fællesrådet: Find et andet sted til solcellerne

Af Birger Agergaard

Aarhus Kommune er helt klar over, at planerne om solceller mellem Studstrup og Skødstrup ikke falder i god jord hos borgerne. I et brev til Skødstrup Fællesråd formulerer Planafdelingen i Teknik & Miljø det sådan, at ”…vi forventer, at der vil være stor opmærksomhed om sagen fra lokalområdet, og derfor vil vi gerne i dialog med jer i fællesrådet så hurtigt som mulig.”

Det er en forudgående høring før selve lokalplanfasen. Og Skødstrup Fællesråd har nu givet sin holdning til kende – igen. Formanden Inger Thranholm har sendt dette til Planafdelingen:

”Der er ingen tvivl om, at planerne om opstilling af solpaneler på to større arealer midt i det område, lokalsamfundet ser ud og ned på, og som vi dagligt færdes i, giver anledning til stor opmærksomhed.  

Fra en af de højeste beliggende og beboede landsby i Danmark, Vorre, er der et fantastisk panorama over Løgten-Skødstrup ned mod Aarhus Bugten, ned over et bølgende landskab med marker og skov. Et landskab, som er værd at værne om. I den udpegede placering midt i skov- og bakkelandskabs-området færdes der dagligt mange borgere fra lokalsamfundet og gæster fra omkringliggende byer.

Metalkonstruktioner på marker
Vi ved at der skal grøn energi til, men er det det rigtige at plante metalkonstruktioner på marker op til beboelse og direkte i borgernes synsfelt?

I høringen Temaplan Landskabet i Aarhus Kommune pegede vi på de særlige landskabskvaliteter i Løgten-Skødstrup, som er værd at beskytte og som tilmed ligger i kystnærhedszonen. I henhold til retningslinjer og generelle rammer for kystnærhedszonen må der ikke udføres byggeri eller anlægsarbejde som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi. Formålet med kystnærhedszonen er at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser. 

Landskabet i det åbne land gør Aarhus Kommune til noget særligt; det åbne og enkle landskab med lange kig og et varieret terræn som i Løgten-Skødstrup ned mod Aarhus Bugten, den smukke beliggenhed og naturværdierne i et bevaringsværdigt landskab. At der er industrielle anlæg i området – Studstrup Værket – er ikke et argument.

Vores anbefaling er at finde arealer som ikke anvendes til naturskønne fritidsaktiviteter og friluftsliv hvor omgivelserne har betydning for aktiviteterne,” slutter Inger Thranholm. 

Studstrup Borgerforeningen er inddraget i høringen, og herfra siger formanden Louise Gjerlev Jensen, at Studstrup bakker op om fællesrådets svar.

Sagen kort:
Plan i Aarhus Kommune er blevet kontaktet af den private udvikler, European Energy, som gerne vil opstille solceller på et areal ved Studstrup.

Der er i dag ingen lokalplaner/kommuneplanrammer for området. Hvis udviklers ideer og ønsker har den ønskede kvalitet, og hvis Plan vurderer, at forslaget kan realiseres, udarbejdes et lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for området.

Solcellerne tænkes placeret inden for kystnærhedszonen. Det kan man kun gøre, hvis der er særlige grunde til at placere dem her og ikke længere inde i landet. Bornholms Regionskommune forsøgte at placere solceller inden for kystnærhedszonen, men blev i 2020   underkendt af Planklagenævnet.

Læs hele juninummeret 2023 på PDF

Relaterede artikler

Hvis man eksempelvis gerne vil gøre Bytorvet i Løgten lidt mere festligt, kan man søge om at få tilført plantekummer og træer.
Natur

Lån en park

Af Birger Agergaard Hvis du er i gang med at forberede en sommerfest eller en anden udendørs event, så kan du få kommunal hjælp til

Energi og miljø

Godt nyt for Kalø Vig

Muslingefiskeriet med bundskrabende trawl i Kalø Vig har været massivt kritiseret. Næsten 3000 tons muslinger er hver sæson blevet skrabet op fra havbunden til skade