Søg
Close this search box.

Fællesrådets beretning: Hvor er vi på vej hen?

Corona har også ramt Skødstrup Fællesråd: Repræsentantskabsmødet indkaldt til april er udskudt på ubestemt tid. En vedtægtsændring vedrørende kasserer og bankforhold er mailet til fællesrådets medlemmer, for den daglige drift går videre.

Beretningen for fællesrådets arbejde i 2019 kommer her:

200513 Letbanen luftfoto

I slutningen af april kom der igen tog på skinnerne gennem byen. Letbanen kom i drift, og det betød goddag til bomme ned/op-køer på Grenåvej, men også velkommen tilbage til et længe savnet transportmiddel. Den 12. maj blev Letbanen indviet med flag, bobler og kage, musik, borgmestertale og fint pyntet særtog. Driften var i gang, men i de første måneder med en mislyd. Det blev bedre efter skinneslibningen i august.

P-mulighederne ved Skødstrup station har også været vendt, og forhåbentlig øges de på et tidspunkt, så også pendlere rundt om Skødstrup kan komme med toget.

 

Sct. Hans aften blev der brændt bål på en dejlig sommeraften, ved Studstrup Strand af Studstrup Borgerforening, og for børnene ved Skødstrup Søndersø med snobrød og pølser. Nu er der vist en tradition også i Skødstrup.

Fritids- og kulturplanen
Hvor går de unge hen, når de ikke går til sport, spurgte vi efter en varm og dejlig sommer. Der arbejdes på skaterbane, som mangler en placering. Der ønskes et uformelt sted hvor de unge kan mødes, og der skal etableres en forening med ansvar for driften, igangsat af de unge.

Borgerne i Skødstrup og Fællesrådet blev spurgt om sol og vind i 8541. Et par vindmøller langs Vosnæs tæt på kommunegrænsen til Syddjurs, og solceller mellem Skødstrup og Studstrupværket. Måske ikke den mest hensigtsmæssige placering med bebyggelse meget tæt på, i et landskab som falder ned mod Aarhus bugten.

I løbet af 2020 forventes der at blive sat gang i disse anlægsprojekter i Skødstrup:
Grenåvej v/kirken: Sikre udkørsel fra Kirkepladsen og dæmpe farten.
Ny Studstrupvej: Dæmpe farten fra byskilt til Grenåvej og sikre udkørsel fra Lauritshøj.
Bondehaven mod vest: Forlænge fortov til Skødstrup Skov.
Kirkeholtvej: Lyskryds-løsning Segaltvej – Løgtenvej – Kirkeholtvej.

Tilvæksten i byen har givet en stærkt øget trafikmængde, og med gående, cyklende og biler der alle søger at finde plads, er der brug for bedre forhold for de svageste i trafikken: fodgængerne og cyklister.

På anlægsområdet er Aarhus Vands regnvandsprojekt fra Bondehaven ad Stationsvangen, under skinnerne, og videre langs Grenåvej ned til Skødstrup Søndersø nu færdiggjort. Projektet var midlertidig stoppet på grund af Letbanen, men den sidste lukning af Stationsvangen, som igen viste at der er hårdt brug for alle veje i byen, var heldigvis kort.

Skødstrup-ringen kom op af jorden ved Moesgaard Museums udgravning af Lauritshøj i 2015, da Jernaldervejen og rækkelandsbyen blev fundet. I 2019 blev ringen gendannet og sælges nu i tre udgaver til fordel for Jernaldervejens etape II, hvor den historiske rute til alle fundstederne skal etableres.

Og så har vi i øvrigt deltaget i tryghedspartnernetværk, været til møder omkring vejharmonisering, færdselsmøde på skolen, deltaget i oplandsudvalget, set på vand og is på cykelstierne m.m.

Hvor er Skødstrup på vej hen? Senest kommer vi fra godt 8.000 borgere og 992 elever på skolen i 2013. Nu er vi sandsynligvis passeret 10.000 indbyggere i 8541, og skolen er kommunens største med 1.250 elever. I den kommende tid bliver det helt sikkert et emne som drøftes blandt borgerne i Skødstrup.

 

 

 

 

Relaterede artikler

Ny i redaktionen: Majbrit Oddershede Pedersen
Foreningen 8541

Ny reporter forynger redaktionen

Majbrit Oddershede Pedersen fra Studstrup er ny i – og en betragtelig foryngelse af – 8541-redaktionen.
Lokalområdet, som vi bor i, er for hende at se det bedste mix, man kan forestille sig: midt i naturen, og alligevel tæt på Aarhus.