Søg
Close this search box.

Grøn energi

Mon ikke de fleste siger ja tak. Så gør vi noget godt for os allesammen. Måske…
Ved den offentlige høring om temaplan for vedvarende energi i 2019 glødede 8541 Borger til borger med meninger for og imod vindmøller og solceller, om afstande, støj og glimtgener og at Studstrupværket ikke nødvendigvis burde tiltrække flere industrianlæg i det fine naturområde som vi bor i og som mange beundrer når de kører på motorvejen, cykler på vejene eller når de vandrer på stier og går langs vandet. Kommentarfeltet gav også udtryk for at ”vi vil gerne den grønne energi, men ingen vil have den i baghaven”.
I Danmark er der regler for meget. Efterhånden alt og også for placering af VE-anlæg i forhold til nærmeste naboer. Er bestemmelserne mon OK? Vi må sætte os ind i den konkrete sag.
Solcelle-anlæg kan opsættes på jorden 10 meter fra fritliggende hus, og beboerne vil således kunne se ind i stativer med solcelleplader, når de sidder i deres stue. Det gælder for en familie på Studstrupvej, som nu i et par år har levet i uvisheden, om den af Aarhus Kommune udpegede placering bliver en realitet eller tages af bordet. Om de får udsigt til solcelle-anlæg en halv snes meter fra deres bolig.
Der er to perspektiver i denne sag.
Uvisheden for familien: bliver de nabo til en solcelle-mark, der omringer deres hus eller tages den udpegede placering af tegnebrættet? Der kan gå år endnu hvor familien lever i usikkerhed om, om de udpegede arealer bliver udnyttet.
Dernæst bestemmelserne, at solceller på jorden kan placeres få meter fra fritliggende hus. Forestil dig 10 meter fra din egen indgangsdør, medens der for de nærliggende ejendomme i Åstrup er en bufferzone på flere hundrede meter.
Uvisheden gælder nu også for familier omkring Studstrupvej 36-40, der grænser op til Djurslandsmotorvejen nordvest for Studstrup. Der er indsendt ansøgning om solcelle-anlæg på et areal tæt på ejendommene, op til motorvejen, på et areal som er udsigtsfredet (Grevelund). Der må ikke fjernes træer, medmindre der plantes nye, stengærder må ikke flyttes, og ingen nybygninger … Må der så opsættes solceller?

 

Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (marts 2021)

Relaterede artikler

På generalformalingen i Studstrup Borgerforening var der opbakning til både formand Louise Gjerlev Jensen og kasserer Michael Schram.
Foreningen 8541

Brand, sol og fart i Studstrup

Af Birger Agergaard Alt tegnede til et helt almindeligt år i Studstrup – men så kom branden på Studstrupværket, som gjorde Studstrup berømt på den

Foreningen 8541

Annoncørerne sikrer bladets økonomi

Af Birger Agergaard Uden annoncører – intet blad. Så kort kan det siges, og her ved juletid er det nærliggende at takke alle bladets annoncører