Søg
Close this search box.

Hvorfor seniorboliger?

Lise Lotte KjærEfterhånden bliver det mere og mere synligt, at der er et behov for at finde egnede boligmuligheder for pensionister, der ønsker at fraflytte parcelhuse, ofte fordi tingene bliver lidt mere uoverkommelige, ukrudtet gror, træerne skal beskæres, tagrenden renses, der skal males og udskiftes vinduer osv.

Det hus, man byggede/købte, mens man havde brug for god plads til børn og selskaber, er nu mindre praktisk. De fleste opdager, at de i virkeligheden kun bruger en brøkdel af pladsen, og skulle man være uheldig at blive svækket, viser det sig, at trapper ikke er af det gode, badeværelset for lille, hvis man skal have hjælp. Skulle man blive alene, kan det føles meget stille og ensomt.

Enkel bolig til en fornuftig pris

Vi har en god by med masser af grøde, der bygges alle steder, både parcelhuse, rækkehuse, almene boliger i forskellige udgaver, institutioner, og skolen er udvidet. Men en ting har der endnu ikke været fokus på – steder hvor ældre mennesker kan bo i en enkel bolig til en fornuftig pris.

Vi i fællesrådets ældreudvalg forsøger at samle en gruppe, der vil arbejde for at få lavet seniorboliger, gerne som bofællesskab, hvor man uden at overrende hinanden kan yde hjælp til selvhjælp. Ønsket er et etagebyggeri med etplans lejligheder, der er indrettet, så man ikke behøver at flytte, hvis man får brug for rollator eller kørestol. Der er elevator, brede døre, ingen dørtrin, stort badeværelse og nogle få rum i fornuftig størrelse og gerne diverse fællesrum, som kan styrke det sociale.

Nogle vil nok være lidt tilbageholdende med at flytte i bofællesskab, men det gode ved seniorboliger er, at der er restriktioner, som går ud på at kun 55+ årige uden børn kan flytte ind uden at være visiteret til det.

Klar afvisning

Vi gik til kommunen med ønsket, men blev afvist. Begrundelsen var, at seniorboliger skal vi finde private investorer til. Sundhed og Omsorg bygger plejeboliger, og dem mener man ikke, der er behov for i Løgten-Skødstrup.

Forvaltningen lavede en analyse i forbindelse med Boligplan 2016. Heraf fremgår, at: ”Det forventes at de kommende ældre i højere grad vil flytte i en bolig, der passer bedre til deres alderdom med potentielle funktionsnedsættelser eller en bolig, der adskiller sig fra normen, hvor bofællesskaber specifikt for ældre vil tiltale en del af de ældre.” – Denne analyse peger altså på alternativer til plejeboliger, men dem vil kommunen ikke hjælpe os med, og samtidig blev de lovede 48 plejeboliger annulleret. Dog overvejer man nu 16 boliger ved Kløvervangen. Men det er i givet fald den selvejende institution Kløvervangen, der skal opføre dem.

Så går det stærkt

Aarhus Kommune vil godt opføre boliger til ældre – bare ikke i Løgten-Skødstrup! Man mener, at behovet er større andre steder i Aarhus Nord. Der er også kun få på venteliste lokalt, anfører man, men det skyldes formentlig, at borgere behandles i hjemmet (selvom nogle hjem ikke egner sig) så længe som muligt, og når så borgere får behovet, går det så stærkt, at man ikke kan nå at ønske sig hen på et bestemt plejehjem, men af og til placeres 30-40 km fra vante omgivelser.

Analysen konkluderer ellers, at ældre gerne vil blive i kendt område, man finder, at de ældre mest er interesserede i to-værelsesboliger med god placering. Placeringen er vigtig, idet man, selvom man er ældre, fortsat er kvalitetsbevidst, det gælder mulighed for indkøb, transport og meget gerne udsigt og liv omkring boligen.

Men det er ikke kun plejeboliger, der er brug for. En seniorbolig ville givet give en længere respit, før behovet for plejebolig melder sig. Med de store ”gråhårede” segmenter i Skødstrup er det helt åbenbart, at der skal gøres noget inden længe. Ikke kun ved hjælp af private investorer, men også Aarhus Kommune.

Kommunens ringe interesse for seniorboliger har medført, at vi i fællesrådet har henvendt sig til regeringen på Christiansborg.

Kunne du tænke dig at deltage i fællesrådets seniorboliggruppe, så kontakt mig! Se mail på næstsidste side.

 

Boligplanen 2017-2027

Nærhedsprincippet KLK analysen indikerer, at nærhed til den tidligere bolig er et vigtigt element ved valg af plejebolig. Det bekræfter de kommunale erfaringerne fra den daglige kontakt med borgerne omkring valg af bolig. Der er derfor lagt vægt på et generelt nærhedsprincip i forhold til placering af nybyggeri i Boligplan 2017. Nærhed til lokalcenter, indkøb og kollektiv trafik vægter også højt.

Sundhed og Omsorg vurderer, at det i mange tilfælde vil være nødvendigt for at kunne opføre nybyggerier i overensstemmelse med visionen for ældre- og plejebolig byggerier; god beliggenhed enten naturskønt eller i et levende miljø samt at minimere institutionspræget og øge fokus på hjemlighed i bygninger og indretning. Der lægges vægt på en byggestil i en menneskelig og mindre institutionel udformning. Dertil kommer, at byggerierne skal leve op til energimålsætninger i energiklasse 2015. Sundhed og Omsorg vil selvfølgelig forsøge at gennemføre nye byggerier så omkostningseffektivt som muligt og forsøge at afholde udgifterne inden for det aftalte administrationsgrundlag – samtidig med at visionerne om beliggenhed og kvalitet efterleves.

I Boligplan 2016 blev det godkendt at kommunen skulle søge at reservere et areal i Løgten-Skødstrup i forbindelse med et lokalt udviklingsprojekt. Grunden er endnu ikke reserveret og ifølge de nye, mere detaljerede beregninger, er det ikke i Løgten-Skødstrup der er det største behov for udbygning. Grunden i Løgten jf. Boligplan 2016 ligger ikke optimalt i forhold til efterspørgsel. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at lægge en stor enhed der, men alene at øge i mindre omfang. Det kunne fx være ved at øge antallet af plejeboliger med op til 16 boliger ved den selvejende institution Kløvervangen i Skødstrup. Dette har den selvejende institution har vist interesse for.

Den øvrige vækst på 34 plejeboliger i Område Nord placeres i området omkring Lystrup og Hjortshøj, eventuelt opdelt med byggeri både i Lystrup og Hjortshøj. Det er de områder, hvor der er størst forventet vækst i antal ældre

 

prognose ældreboligbehov 1.JPG

prognose ældreboligbehov 2

Af Lise-Lotte Kjær, formand for fællesrådets ældreudvalg

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb. 2019)

Relaterede artikler

Fra venstre ergoterapeut og vicechef Lotte Kirkegaard, Erik Søndergård Lions Skødstrup, ergoterapeut Julie Buchwald og fysioterapeut Ida Mateusiak
Senior

En stoleløfter til Kløvervangen

Lions Club har doneret en stoleløfter til Plejehjemmet Kløvervangen. Den aflaster personalet og hjælper borgeren.