Søg
Close this search box.

Egnsarkivet

Kommende arrangementer

 

Torsdag den 21. september 2023 kl. 19.00 i Sognegården:

Ove Udengaard fortæller

Ove Udengaard tager os på en virtuel byvandring gennem den ældre del af Skødstrup.

Der serveres kaffe og kage.
Pris: kr.: 30,-
Pris for Egnsarkivets medlemmer: kr.: 10,-
Medlemskab kan købes ved indgangen, kr.: 100,- pr. husstand.

Skødstrup før byudviklingen startede.

Onsdag 8. november kl. 19 i Sognegården:

Niels Sejersen fortæller om sine fund med metaldetektor

Niels Sejersen interesserer sig meget for lokalhistorie, og det forener han med sin interesse for at gå på ”jagt” med metaldetektor. Niels har haft metaldetektor siden foråret 2012, og bruger den så ofte som fritiden nu tillader.
Niels Sejersen vil fortælle om de fund han har gjort fortrinsvis i den gamle Skødstrup Kommune, Han har også stor historisk indsigt i området.
Niels og hans venner hjalp for eksempel Moesgård, da man fandt jernaldervejen i Skødstrup (billedet)

Der serveres kaffe og kage.
Pris: kr.: 30,-
Pris for Egnsarkivets medlemmer: kr.: 10,-
Medlemskab kan købes ved indgangen, kr.: 100,- pr. husstand.

 

Støtteforeningen for Skødstrup Sogns Egnsarkiv 2022

 Dato Aktivitet  Hvor  Bemærkninger
Onsdag den 26. april 2023
Kl.: 19.00

Ordinær generalforsamling afholdes i Sognegården, onsdag d. 26. april 2023

Kl.: 19.00 vil sognepræst Susanne Kristensen fortælle om sin vej til Præstegerningen.

Kl.: 20.00 afholdes ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.
Foreningen serverer kaffe og kage.
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af arbejdsplan og budget for kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Indkomne forslag.                     
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    På valg:          Hanne Nielsen, modtager genvalg.
                           Paul-Erik Jensen, modtager genvalg.
                           Knud Haunstrup, modtager genvalg.            
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
   På valg:           Inger Larsen.
9. Valg af 2 revisorer.
   På valg:           Per Thygesen
                           Jørgen Veirup
10. Valg af revisorsuppleant.
    På valg:          Jens Vester Rasmussen.
11. Eventuelt.

Skødstrup sognegård,
Kirkepladsen 2,       
8541 Skødstrup
       

 

     

 

Bestyrelsen    Tlf.
Formand Peter Christensen 20 16 76 55
Kasserer Ove Udengaard 26 61 50 91
Bestyrelsesmedlem Hanne Nielsen 28 94 97 10
Bestyrelsesmedlem Paul-Erik Jensen 29 84 99 12
Bestyrelsesmedlem Jørgen Lai Sørensen 86 99 14 84
Suppleant Inger Larsen  
Suppleant Knud Haunstrup  

E-mail adr.: skoedstrupegnsarkiv@gmail.com

Hjemmeside:                      8541.dk/egnsarkivet

Hele Danmarks lokalhistoriske arkiv: arkiv.dk