Søg
Close this search box.

Skødstrup Volleyball

Kontingent

Kids- og Ungdomsvolley:

Tirsdage fra 15.30 til 16.45 i hal 2
Periode: 20-08-2024 til ultimo april 2025. Inkl. beachvolley i maj og lidt ind i juni.
Pris:
650 kr. pr. sæson (Kids)
750 kr. pr. sæson (Teen)

Mix Volley

Onsdage fra 20.00 til 22.00 i hal 2
Periode: 20-08-2024 til ultimo april 2025. Inkl. beachvolley i maj og lidt ind i juni.
Pris: 950 kr. pr. sæson.

Skødstrup Håndbold

Kontingent

Kontingentsatser 2023 / 2024

Ungdom - træning 1 gang ugentligt

890 kr.

Ungdom - træning 2 gange ugentligt

1490 kr.

five-a-side

690 kr.

Senior

1490 kr.

Alle betalende senior spiller må træne gratis på Håndbold Fitness holdet.

Kontingent for efterskoleelever er 1/3 af normalt kontingent for årgangen.
Kontingent gælder for hele året: Fra august til og med juni.(d.v.s inkl sommerhåndbold)

Kontingent

Kontingent betales helårligt, for en hel sæson ad gangen. Kontingentopkrævninger udsendes på baggrund af trænernes lister ca. 15. september til rettidig indbetaling pr. 30. september. Boldbanden, U5, U6 og U7, dog først udsendelse fra 2/10.

Har man ikke betalt sit kontingent, er man ikke spilleberettiget i turneringskampene. Det er frivilligt at spille turneringskampe, men der betales stadig fuldt kontingent. Det er altid muligt at deltage i træningen i 2 uger, før man beslutter sig for, om man ønsker at spille håndbold.Hvis man forlader klubben eller stopper af andre grunde, får man ikke sit kontingent tilbage for indeværende sæson.

Efter 01. Januar betales ½ kontingent for resten af sæsonen, og der fraviges ikke fra dette.

Evt. spørgsmål kan sendes til email: kasserer@ssfhaandbold.dk

Fritidspas
Aarhus Kommune har siden 2007 haft en fritidspasordning hvor de tilbyder fritidspas til børn i økonomisk trængte familier i alderen 3 til 17 år. 
Tilskuddet via fritidspas er på kr. 1.000 pr. barn. 
Tommelfingerreglen er, at det primært er enlige forsørgere der lever op til betingelserne for at få fritidspas til deres børn. 

De nærmere regler og betingelser omkring fritidspasordningen kan du læse på vores hjemmeside.
https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/fritidspas/

Aktivitetspas til voksne 
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune ønsker med aktivitetspasset at give flere voksne mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et aktivitetspas kan voksne der kommer fra et kommunalt rehabiliterings- og/eller genoptræningstilbud, få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. 

Du kan læse mere om aktivitetspasset på: https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/aktivitetspas/

Skødstrup Badminton

Kontingent

Hvordan indbetaler man sit kontingent?

Alle kontingentindbetalinger skal ske via forudgående oprettelse via holdsport.dk.
Holdkoden finder du på fanen: Holdoversigt og tilmelding.(Er du motionist klik dig ind på menuen motinist ude til venstre) Har du spørgsmål til ovenstående kontakt din træner.

Kontingentet udgør et samlet beløb af kontingent til badminton og kontingent til Sportsforeningen, som Badminton hører under.

Kontingentets størrelse kan ses nedenfor.

Yderligere spørgsmål til kontingentindbetalinger kan sendes til bestyrelsen ssfbad.postkassen@gmail.com

Kontingentsatser for sæson 2024/2025: Alt er helårligt og bliver opkrævet 1 gang om året – kort tid efter sæsonstart.

Motionister pr. bane

3220 kr.

Mandagshold

1125 kr.

Senior: 2 træninger + kamp

2950 kr.

Senior: 1 træning + kamp

2450 kr.

Senior 1 træning

2150 kr.

Ungdom - U1

1150 kr.

Ungdom - U2

1500 kr.

Ungdom - U3

1850 kr.

Miniton

800 kr.

Voksen

1195 kr.

Søndagsbadminton

95 kr./bane/time

Ungdom – træning 1 gang ugentligt 890 kr.
Ungdom – træning 2 gange ugentligt 1490 kr.
five-a-side 690 kr.
Senior 1490 kr.

Kontingent er incl. hovedforenings kontingent. 

Alle betalende senior spiller må træne gratis på Håndbold Fitness holdet.

Kontingent for efterskoleelever er 1/3 af normalt kontingent for årgangen.
Kontingent gælder for hele året: Fra august til og med juni.(d.v.s inkl sommerhåndbold)

Kontingent

Kontingent betales helårligt, for en hel sæson ad gangen. Kontingentopkrævninger udsendes på baggrund af trænernes lister ca. 15. september til rettidig indbetaling pr. 30. september. Boldbanden, U5, U6 og U7, dog først udsendelse fra 2/10.

Har man ikke betalt sit kontingent, er man ikke spilleberettiget i turneringskampene. Det er frivilligt at spille turneringskampe, men der betales stadig fuldt kontingent. Det er altid muligt at deltage i træningen i 2 uger, før man beslutter sig for, om man ønsker at spille håndbold.Hvis man forlader klubben eller stopper af andre grunde, får man ikke sit kontingent tilbage for indeværende sæson.

Efter 01. Januar betales ½ kontingent for resten af sæsonen, og der fraviges ikke fra dette.

Evt. spørgsmål kan sendes til email: kasserer@ssfhaandbold.dk

 

Fritidspas
Aarhus Kommune har siden 2007 haft en fritidspasordning hvor de tilbyder fritidspas til børn i økonomisk trængte familier i alderen 3 til 17 år. 
Tilskuddet via fritidspas er på kr. 1.000 pr. barn. 
Tommelfingerreglen er, at det primært er enlige forsørgere der lever op til betingelserne for at få fritidspas til deres børn. 

De nærmere regler og betingelser omkring fritidspasordningen kan du læse på vores hjemmeside.
https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/fritidspas/

Aktivitetspas til voksne 
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune ønsker med aktivitetspasset at give flere voksne mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et aktivitetspas kan voksne der kommer fra et kommunalt rehabiliterings- og/eller genoptræningstilbud, få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. 

Du kan læse mere om aktivitetspasset på: https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/aktivitetspas/