Søg
Close this search box.

Lauritshøj: Flyt eller annullér solcellerne

Borgerne på Lauritshøj (markeret med rødt) bor højt i Skødstrup og vil kunne se lige ned på det første solcelleareal (i midten). Lauritshøj og andre har foreslået at flytte arealet mod vest (markeret med grønt).  

___

Af Birger Agergaard

Grundejerne på Lauritshøj i Skødstrup er nogle af dem, der tydeligst vil kunne betragte solceller fra deres huse. Altså hvis der kommer solceller på et af de to arealer, som kommunen har udlagt ved Studstrup.

”Den gamle Kirkesti”, som deres grundejerforening hedder, har derfor gjort mere end de fleste for at få kommunen til at flytte arealet til et sted, hvor meget få vil have udsyn til panelerne.

Foreningen har indgivet høringssvar, man deltog på det kaotiske borgermøde i Skæring, og senest har bestyrelsen holdt møde med deltagelse af Skødstrup Fællesråd, kommunens projektleder, udviklerfirmaet European Energy og kommunens borgerinddrager.

”Her fik vi at vide, at hvis arealet skal flyttes, starter processen forfra, og det ved vi jo ikke om er realistisk. Men vi håber, at arealet bliver opgivet, fordi placeringen vil genere så mange. Ikke kun os på Lauritshøj,” siger Michael Koch fra bestyrelsen.

Foreningen har netop skrevet til rådmand Nicolai Bang (C) og remset alle argumenterne op. Blandt andet:

  • Skødstrup by er placeret 30-70 meter over området, og mange borgere har udsigt mod øst og vil derfor blive påvirket og generet visuelt af så stort et anlæg, upåagtet opsætning af beplantning osv. rundt om anlægget. 
  • Derudover tages der ikke højde for det naturskønne område, som det er i dag. Ny Studstrupvej, som marken ligger op til, er ”indgangen” til Skødstrup fra Studstrup.
  • Vores lokalområde er allerede præget af udsynet til Studstrupværket. Det var en præmis vi købte ind på ved at flytte til Skødstrup. Så at skulle have udsyn til en solcellepark er uacceptabelt.  
  • I vores indsendte høringssvar gør vi foruden de naturmæssige og visuelle forhold også opmærksom på, at vi i vores områder er underlagt en kirkeindsigt.

Det andet areal
Fra den gamle Kirkesti vil man ikke kunne se det andet påtænkte solcelleanlæg, nemlig det øst for Studstrupvej. Det kan til gengæld de, der bor op ad arealet, og det er flere husejere i området Aastrup til Studstrup. De har heller ikke følt sig hørt, og i den seneste høringsproces skrev Ulla Mechlenburg og Erik Struve, at”….vi føler os efterhånden lidt som en “skraldespand” for diverse upopulære projekter for Århus Kommune.”

Rådmand: Husk natur og mennesker
I byrådet stillede Jakob Søgaard Clausen (DD) forslag om blandt andet at sikre, at der er lokal opbakning, herunder fællesrådet, til konkrete planer. Læs om hans forslag side 16. i martsnummeret af bladet.

Nicolai Bang var enig i, at den grønne omstilling skal foregå respektfuldt, nænsomt og fornuftigt. ”Man skal huske natur og mennesker i den proces,” nævnte han. Men i samme åndedrag vurderede han, at det også er, hvad udviklerne har tænkt ind i deres projekter.

Læs hele martsnummeret 2024 på PDF

Relaterede artikler

Vestas vindmøller
Energi og miljø

387 ytrede sig om sol og vind

Der venter noget af en opgave for lokalplanlæggere og borgerinddragere, når de skal vurdere de 387 høringssvar, der er skrevet om vindmøller og solceller i vores lokalområde. Svarene vurderes, før selve lokalplanarbejdet starter til marts/april 2024 og ventes afgjort marts/april 2025.

220702 Operation Ålegræs 03
Energi og miljø

Udplantning af ålegræs er en succes

For halvandet år siden blev der plantet ålegræs ud i Kaløvig Bugten i håb om at forbedre havmiljøet. Nu viser en ny undersøgelse, at prøveudplantningen har haft en effekt. Der er flere fisk.  

Energi og miljø

Godt nyt for Kalø Vig

Muslingefiskeriet med bundskrabende trawl i Kalø Vig har været massivt kritiseret. Næsten 3000 tons muslinger er hver sæson blevet skrabet op fra havbunden til skade