Søg
Close this search box.

Derfor er de med i fællesrådet

Tekst og foto Birger Agergaard

Flere medlemmer giver styrke. Ikke kun for Skødstrup Fællesråd, som netop nu gør et fremstød for at få flere medlemmer, men også for den enkelte forening eller institution.

Fremstødet starter hos grundejerforeningerne. Det er blevet rigtigt godt modtaget, og en del har allerede meldt sig ind. Flere andre vil lige drøfte det i bestyrelsen først.

H. C. Ralking fra fællesrådet understreger, at med et godt medlemskartotek går det også lettere, når vi skal inddrage de relevante i en aktuel diskussion.

”For eksempel vil vi udsende et debatoplæg om Skødstrup mod 2040 til medlemmerne før repræsentantskabsmødet,” siger han.

Vi har spurgt både nye og ”ældre” medlemmer, hvorfor de har valgt at bruge 400 kroner årligt af foreningernes penge på at tegne medlemskab. Fællesrådets fremstød gælder i første omgang de foreninger, der befinder sig i boligområderne i 8541.

Svarene bringer vi i dette og i det næste nummer af 8541.

Segaltvej har en del trafik, men forholdene for cyklisterne blev bedre, da der kom en bred vejkant til cyklisterne, siger beboerforeningens formand Jens Jørgen Stæhr Kristensen.
Segaltvej har en del trafik, men forholdene for cyklisterne blev bedre, da der kom en bred vejkant til cyklisterne, siger beboerforeningens formand Jens Jørgen Stæhr Kristensen.

Segalt fik 2 minus 1 vej
Segalt Beboerforening har været med længe. Så længe, at formanden Jens Jørgen Stæhr Kristensen ikke lige kan huske, hvornår den meldte sig ind. Det var vist i Jes Retbølls tid, og han var formand fra 1997 til 2012.

”Vi blev medlem for at blive hørt. Kommunen lytter jo nok mere til Skødstrup Fællesråd end til en lille forening,” siger formanden.

Er I så blevet lyttet til?

”Det synes jeg. Vi blev hørt i vores ønske om bedre forhold for cyklisterne, idet vi fik en såkaldt 2 minus 1 vej (vejtype, hvor der er én vejbane og bred vejkant i begge sider til cyklister). Det har gavnet forholdene for cyklisterne,” nævner han som eksempel.

Aktuelt kan borgerne i Segalt dog godt mærke, at der kommer mere trafik gennem Segalt efter, at krydset ved Kirkeholtvej blev lysreguleret i 2021. Det skyldes, at trafik mod Løgten nemt ender i Segalt, idet vejen går lige ud. Stæhr Kristensen er enig i, at trafikken burde ledes til venstre mod Løgten.

”Ja, der er stadig nogle hængepartier omkring fart og cykelstier, som vi måske skal have Fællesrådet til at se på,” siger han.

Skoleveje og byudvikling
Engskovtoften er et af de helt nye medlemmer i Fællesrådet. Parcelforeningen her er en del af grundejerforeningen Engskov, som samler alle vejene, der starter med ”Engskov-”. Når de 33 parceller på Engskovtoften betaler deres kontingent, går en mindre del til grundejerforeningen Engskov og en større del til Engskovtoften – blandt andet til vejvedligeholdelse, legeplads og kloak. 

Formanden på Engskovtoften hedder John Klitgaard, og når man spørger ham om, hvorfor parcelforeningen er blevet medlem, svarer han:

”I bestyrelsen diskuterer vi ofte skoleveje, hvor vi hernede i den sydlige ende af byen måske ikke synes, at der sker så meget for at gøre skolevejene mere sikre. Vi vil gerne have indflydelse, ikke bare på skolevejene, men på byudviklingen generelt, og derfor har vi valgt at melde os ind.”

Engskovtoften er en af flere parcelforeninger, som hører under grundejerforeningen Engskov. Sikker skolevej er noget af det, som John Klitgaard og bestyrelsen vil tage op med Skødstrup Fællesråd.
Engskovtoften er en af flere parcelforeninger, som hører under grundejerforeningen Engskov. Sikker skolevej er noget af det, som John Klitgaard og bestyrelsen vil tage op med Skødstrup Fællesråd.

Helt lokalt synes John Klitgaard, at Engskovtoften er et dejligt kvarter, og foreningen arbejder selv med emner som for eksempel forbedringer af legepladsen, så man kan tiltrække nye børnefamilier.

”Men vi vil også gerne høres om andre ting, og det kunne for eksempel være godt med en svømmehal. Vil vi kæmpe for sådanne ting, må vi på banen og ind i fællesrådet,” understreger John Klitgaard.

”Men vi vil også gerne høres om andre ting, og det kunne for eksempel være godt med en svømmehal. Vil vi kæmpe for sådanne ting, må vi på banen og ind i fællesrådet,” understreger John Klitgaard.

Relaterede artikler

Ivrighed for at tale med teknik-rådmand Nikolaj Bang – her med blandt andre fællesrådets formand Inger Thranholm, som ses nederst til venstre.
Fællesråd

Rådmandens ”kontor” besøgte 8541

Tekst og foto Birger Agergaard ”Vi vil gerne have en mere sikker overgang over Grenåvej til skolebørnene.” ”Vi er bange for, at Vorre bliver ”fusioneret”