Søg
Close this search box.

Måske solceller øst for Løgten

Selv om Aarhus Kommune nu har sat streger på de arealer, der er ”umiddelbart egnede” til solenergianlæg og vindmøller, kan der godt søges anlæg helt andre steder.
Således har kommunen allerede modtaget ansøgninger om begge energiformer flere steder rundt i kommunen, som ikke står på kortet
I vores 8541-område er der indsendt en ansøgning om et 44 hektar stort solenergianlæg øst for Løgten, op til motorvejen. Arealet er ikke medtaget i kommunens kort over umiddelbart egnede arealer. Ansøgeren er NRGI Renewables, som er en forretningsenhed under NRGI-koncernen. De søger på vegne af jordejerne, som er Ann-Sofie Knuth, Vosnæsvej, og Elizabeth Thorup, Højvang.
Desuden har NRGI Renewables på egne vegne søgt om at rejse tre vindmøller øst for Vosnæsgård, tæt på Havskov. Det projekt har vi omtalt flere gange – og eneste ændring er, at hvor vindmøllerne tidligere var placeret på en linje øst-vest, er de nu vinklet nord-syd. Den ændring kommer efter et informationsmøde, som firmaet har holdt med berørte parter.
Endelig er udpeget et ”umiddelbart egnet” areal til solenergianlæg vest for Ny Studstrupvej.

Lokalplan og høring
Uanset, om ansøgninger ligger inden for eller uden for kommunens arealudpegninger, skal der ske sagsbehandling, og der kommer offentlig høring, så alle kan ytre sig.
Kommunens bystrategi-afdeling under Teknik og Miljø formulerer det sådan i et nyhedsbrev til fællesrådene:
”Der bliver igangsat en planproces eller afklaring af lokalplanpligt. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af, om byrådet vil tillade et projekt i forbindelse med en efterfølgende detailplanlægning og eventuel miljøvurdering af konkrete projekter (VVM).
Anlæggene vil typisk være af en størrelsesorden, hvor der vil blive stillet krav om både miljø-konsekvensrapport, lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg. I den forbindelse vil der indledningsvist være en offentlig høring (8 uger), hvor der indkaldes forslag og idéer til den videre planlægning. Herefter bliver hhv. miljøvurderingsrapport, forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg udarbejdet. Det er byrådet, som godkender at sende planforslagene og tilhørende miljøkonsekvensrapport i 8 ugers offentlig høring. Efter den offentlige høring, bliver der samlet op på alle høringssvar og der vil evt. ske justeringer i planerne i forlængelse af den offentlige høring og på baggrund af faglige vurderinger. Byrådet tager herefter endeligt stilling til lokalplan og kommuneplantillæg.”
Nyhedsbrevet oplyser også, at når der er høringer om konkrete VE-anlæg, bliver de lagt op på Aarhus Kommunes høringsportal deltag.aarhus.dk. Fællesrådene i Aarhus vil altid blive informeret om en konkret høring.

Af Birger Agergaard Kortmateriale Per Malchow

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb 2021)

Relaterede artikler

Dialogmøde på Skæring Skole om placering af vindmøller og solceller
Energi og miljø

Sol og vind – og for meget kaos

Der var kritik af Aarhus Kommune både for måden, de afviklede dialogmødet om solceller og vindmøller i 8541, og for de korte frister til høringssvar.

Tine Schjelde Møberg og Camilla Hoier Adamsen (foto privat)
Erhverv

Garn- og strikkeeventyr

Et nyt og spændende garn- og strikkeeventyr er ved at udfolde sig i Skødstrup, hvor to iværksættere, Camilla Hoier Adamsen og Tine Schjelde Møberg, har slået sig sammen for at skabe deres drømmevirksomheder.

”Skødstrup Lægepraksis 1872-2022” er udgivet i anledning af lægehusets 150-års jubilæum. Bogen er flot trykt, indbundet og på 342 sider. Den koster 150 kroner og købes i lægehusets reception.
Erhverv

Bog om lægehus: Lokal guldgrube

Af Thomas Nykrog Bor du i 8541-området, og er du bare lidt interesseret i, hvad der sker omkring dig, så køb straks bogen ”Skødstrup Lægepraksis