Søg
Close this search box.

Nu kommer repræsentantskabsmødet!

Corona havde en finger med i spillet og fik udsat april måneds repræsentantskabsmøde.

Uanset at en virus påvirker vores hverdag selvom alt ser ret så normalt ud, så går livet også videre i 8541, og der afholdes repræsentantskabsmøde 20. oktober.

Beretning for sidste år kunne læses i juni-nummeret af 8541, bl.a. om at der er tre større anlægsprojekter og et mindre, som sættes i gang i år. Der er ikke flyttet mange sten endnu, men det kan være sket når dette nummer deles ud i hele Skødstrup. Det er jo også anlægsarbejder som var på Skødstrups liste fra 2018, og der er flere endnu på listen. Planlægningshorisonten er lang: I øjeblikket planlægges arbejder til udførelse om halvandet år. Der er kommet ny asfalt på Stationsvangen efter Aarhus Vands regnvandsprojekt, hvilket har virket positivt på støjgenerne i området.

Byliv og bykvalitet
Fællesrådet inviterer til repræsentantskabsmøde den 20. oktober og ikke mindst til at høre Stadsarkitekt Stephen Willacys indlæg om byliv og bykvalitet med afsæt i forårets workshop om politik for arkitektur og byliv.

 

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.30 i Sognegården

Stadsarkitekt Stephen Willacy – et indlæg om byliv og bykvalitet.

Arbejdet med en ny politik for arkitektur og byliv er i gang og forårets workshop for alle fællesråd i Aarhus havde fokus på at inddrage konkrete bidrag, favne hele Aarhus med forskelligheder, og det vi er fælles om. Med den hastige vækst i Skødstrup er det essentielt også at have blik på byliv og bykvalitet og her får vi et indspark fra Stadsarkitekten.

Derefter repræsentantskabsmøde med denne dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning (se 8541 juni). Beretning for Bladet 8541
3. Regnskab for Fællesrådet til godkendelse. Budget til orientering
4. Regnskab for Bladet 8541 til godkendelse. Budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Kontingent til Fællesrådet. Er vedtaget ved mail i maj
7. Valg til forretningsudvalget for 2 år samt valg af suppleant for 1 år. På valg er Aase Pedersen, Hanne Skovgaard Jensen, Jens Bruun-Madsen, Peter Carlsen og Lisbeth Lauersen (suppleant)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Efter mødet er der lejlighed til uformel debat.

Alle er velkomne. Tilmelding (grundet corona) inden 12. oktober på mail til ingerthranholm@gmail.com

 Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (oktober 2020)

Relaterede artikler

Ny i redaktionen: Majbrit Oddershede Pedersen
Foreningen 8541

Ny reporter forynger redaktionen

Majbrit Oddershede Pedersen fra Studstrup er ny i – og en betragtelig foryngelse af – 8541-redaktionen.
Lokalområdet, som vi bor i, er for hende at se det bedste mix, man kan forestille sig: midt i naturen, og alligevel tæt på Aarhus.