Søg
Close this search box.

Nye ansigter i Skødstrup Gymnastik

default image

Traditionen tro startede året i Skødstrup Gymnastik med generalforsamling. Ca. 40 instruktører og hjælpeinstruktører mødtes for i fællesskab at se fremad mod opvisningsdagen og næste sæson i Skødstrup gymnastik.

Formandsberetningen
Som afdelingsformand kunne jeg i min årsberetning se tilbage på et roligt år i afdelingen med et kontinuerligt antal medlemmer på godt 700 gymnaster og en instruktørstab fuld af gengangere. En stor tak skal lyde til det hold, som udgjorde Skødstrup Gymnastik i 2019.
Bestyrelsens arbejde i 2019 bød på en ny Facebookside, en ny ansvarlig på hjemmesiden, og en plan for instruktørernes kursusdeltagelser i et forsøg på at styrke motivation og udvikling hos gymnaster og instruktører.

Bestyrelsesarbejde er også drift, og som afdeling i Midtpunkt går dette ikke uden tæt samarbejde med Hovedbestyrelsen, Fonden og Skødstrup Skole. Gymnastiksalen bruges af rigtigt mange brugere hver eneste dag, primært fra skole, SFO, gymnastikafdeling og klub, og det slider hårdt på gymnastikafdelingens redskaber. De mange forskellige ansvarlige for aktiviteterne, den store slitage og de trange pladsforhold gør det svært at tænke stort, når det handler om nyanskaffelser og udvikling. Dialog mellem brugerne og fælles forståelse for hinandens behov er derfor afgørende i dette arbejde.

Ny bestyrelse
Igen i år blev der flyttet lidt rundt på pladserne i bestyrelsen. Vi måtte sige farvel til Henrik Møller, som har været en del af Skødstrup gymnastik som instruktør og bestyrelsesmedlem længere tid, end han selv kan huske. Også Helle Boel forlader bestyrelsen, men bliver i foreningen i aktivitetsudvalget. Heldigvis stod nye ansigter klar til at tage over, så vi nu klar til at se frem mod sæson 2020/2021

Næste sæson – skal du være med?
Med et tilbageblik på et roligt år med få forandringer i afdelingen bliver 2020 anderledes foranderlig.
Opvisningsdagen afvikles d. 28/3 2020.Vi har måttet sande at pladsen endegyldigt er blevet for trang til alle gymnaster og publikummer på én gang. Derfor har vi måtte tænke nyt. Mere information kommer senere.

Nye instruktører skal findes
Også på instruktørsiden kan vi se frem til store forandringer, da rigtigt mange instruktører går på pension, flytter til ny by, begynder ny uddannelse og derfor forlader os i år. P.t. står vi med 5-6 hold helt uden instruktører til den kommende sæson og flere hold som mangler ekstra voksenhænder. Så hvis du har en instruktør i maven, er det nu, du skal melde dig. Vi glæder os til at tage imod dig.

Af Mette Hyldborg Knudsen

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (marts 2020)

Relaterede artikler

Børn og unge

Spejderne får endelig tag over hovedet

Et stort telt og en bålhytte sikrer, at FDF-spejderne igen kan få ly for vejr og vind.
Efter mere end halvandet år under åben himmel får FDF spejderne i Løgten Skødstrup endelig læ for vind og vejr.

Sport & Fritid

Stor opbakning til Skødstrup Tennisklub

Vi har haft et forrygende første halvår i Skødstrup Tennisklub med stor fremgang i medlemstallet.
Det skyldes først og fremmest de mange nye aktiviteter, som klubbens ildsjæle har sat i søen.