Søg
Close this search box.

Nyt formandskab i Skødstrup Fællesråd

Efter Repræsentantskabsmødet i april, hvor Steen Hermansen valgte at trække sig fra formandsposten og forretningsudvalget, kan vi i Fællesrådet sige velkommen til Hanne Skovgaard Jensen og Ib H. Andersen som nye medlemmer i forretningsudvalget. Hanne er allerede et aktiv i BY-udviklingsgruppen, hvor også Ib indtræder.

Formelt står et formandskab nu i spidsen for FU. Det er formand Inger Thranholm og næstformand Lisbet Lauersen. Kassererposten bemandes af Jens Otto Bruun-Madsen, som sørger for at vi ikke bruger for mange af foreningens få midler. Aase Pedersen er travlt beskæftiget med Jernaldervejen og et udested til de unge i Fritidstilbud, sport og kultur. Peter Carlsen har kontakten vedrørende erhvervsforhold i 8541, og Lise-Lotte Kjær taler ældreområdets sag i vores by.

Trivsel og miljø i 8541

Formålet med Skødstrup Fællesråd er at fremme og koordinere lokale interesser for beboerne med postnummer 8541, altså også Segalt, Studstrup og Vorre. Det betyder, at vi overfor Aarhus Kommune og andre offentlige myndigheder forhandler lokale interesser og er det lokale organ, som Aarhus Kommune og andre offentlige myndigheder kan forhandle lokalområdets interesser med. Vi kan tage initiativer til at fremme samarbejdet i lokalområdet, så der kan skabes bedre trivsel og et bedre miljø i området.

Fællesrådet skal sørge for god kommunikation i 8541 f.eks. ved at udgive et lokalt blad og/eller en hjemmeside. Resultatet deraf har du i hånden: det flotte 8541-blad, som redaktionen har ansvaret for og arbejder hårdt på at udgive 10 gange om året, erhvervslivet bakker op med annoncer, og skolebørnene deler bladene ud. Det er en stor fælles opgave med et flot resultat.

Meget er på vej

Vi er blevet mange flere i Skødstrup gennem de sidste år, og pasningstilbud, skole og trafik er udfordret. Hvad sker der så i 8541: Der er en ny institution på vej på Ny Studstrupvej, initiativrige forældre arbejder med skole-trafik løsninger, og BY-udviklingsgruppen forsøger at få løsninger igennem, som kan lette trafikken for både gående, cyklister og bilister.

Indenfor Fritid, sport og kultur er første del af Jernaldervejen på plads, og der er forberedende takter for et udendørs sted til de unge. Erhvervsområdet bliver i øjeblikket udvidet i den sydlige del af byen, og på ældreområdet er gode borgere i tænkeboks omkring at udtænke et boligtilbud til seniorer, som byggeselskaber kan være interesserede i.

8541 er et attraktivt område i stor udvikling. Fællesrådet er til for dig, og har du tanker og ideer, hører vi gerne fra dig.

 

Af Inger Thranholm og Lisbeth Lauersen, formandskabet i Skødstrup Fællesråd

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (juni 2018)

Relaterede artikler

Ny i redaktionen: Majbrit Oddershede Pedersen
Foreningen 8541

Ny reporter forynger redaktionen

Majbrit Oddershede Pedersen fra Studstrup er ny i – og en betragtelig foryngelse af – 8541-redaktionen.
Lokalområdet, som vi bor i, er for hende at se det bedste mix, man kan forestille sig: midt i naturen, og alligevel tæt på Aarhus.