Søg
Close this search box.

Ønske: en bolig at blive gammel i

Fællesrådets ældreudvalg har i lang tid været bekymret for udviklingen i byen. Udviklingen går mest i retning af at understøtte de unge familier og deres behov, hvilket også er nødvendigt, da udviklingen befolkningsmæssigt nærmest er eksplosionsagtig.

Men vi, den ældre befolkning, er kommet lidt i klemme, da det eneste, vi har fået ud af en langvarig kontakt med kommunen om behovet for at tilgodese de ældre, er mundet ud i, at vi har mistet 18 ældreboliger, som er udtidssvarende. Vi har et selvejende plejehjem med 60 plejeboliger og 31 beskyttede boliger, derudover har vi 18 kommunale ældreboliger beliggende sammen med Lokalcentret, men befolkningsunderlaget er omkring 10.000..

I boligplan 2015 og den følgende byggeplan fra 2016 kunne vi glæde os over, at vi ville få 48 plejeboliger i Løgten-Skødstrup området.

Så blev der lavet en ny analyse, og den mundede ud i, at vi ikke havde behov for et plejehjem, men vi kunne få plejehjemmet Kløvervangen udvidet med otte pladser, hvilket jo er meget skuffende. Dog kan vi være enige i, at det måske ikke er plejehjemspladser, vi har brug for, men en mere almindelige boliger.

Og det hænger sammen med kommunens idé om, at borgerne skal blive i eget hjem længst muligt med hjælp fra SOSU-er, hjælpemidler, træning osv. Men ”eget hjem”, som man har boet i, fra man var en større familie, egner sig måske ikke som seniorbolig. Der kan være trapper, badeværelset er for lille, værelserne har en forkert form, hvilket kan bevirke, at man skal sove i spisestuen, ikke kan komme gennem dørene i en kørestol osv.

 

75 borgere mødte frem

Derfor er vi kommet frem til, at skal vi have en bolig, vi kan blive i, til vi bliver plejemodne. Derfor inviterede vi byens borgere til et møde på Lokalcenter Rosenbakken og havde den fornøjelse, at 75 interesserede mødte frem. Vi havde besøg af projektchef Jesper Holze fra AlmenBo, der meldte sig til at fortælle om deres erfaringer med seniorboligbyggeri, som i Aarhus kalder sig 55+ boliger, hvilket går ud på, at borgere, der ønsker at flytte ind, kan gøre det, hvis de ikke har hjemmeboende børn. Og i modsætning til plejehjem og ældreboliger skal man ikke visiteres.

Desuden havde vi besøg af Steinar Stefansson fra Nybolig, som fortalte om paradokset i, at det var svært at finde egnede boliger til dem, som ønskede at sælge deres gamle hus.

Mogens Jensen, medlem af Ældrerådet i Aarhus, fortalte om, at deres indsats først senere kommer ind i billedet, når de skal tale de ældres sag.

Hav tålmodighed

Gert Bjerregaard fra Venstre var til stede og sagde blandt andet, at det kan vare 8-10 år fra man begynder at tænke tanken, til noget kan sættes i værk. Han gennemgik også mulighederne mht. lejebolig i alment byggeri, som utvivlsomt vil tage længst tid, idet man skal have tildelt kvoter til sådanne, og det foregår i konkurrence med andre. Kan man derimod finde en privat bygherre, kan tingene gå væsentlig hurtigere, men lejen vil så også blive det dyrere, idet der jo ikke er tilskud til sådant byggeri. Endelig kan man også bygge ejerboliger i seniorformat.

Vi håber på at få nedsat et udvalg, der sammen med os, vil arbejde på at få seniorbyggeri i etageform til byen.

 

Af Lise-Lotte Kjær, Skødstrup-Løgten Fællesråds ældreudvalg
Læs mere i 8541 -dit lokale blad (december 2018)

Relaterede artikler

Fra venstre ergoterapeut og vicechef Lotte Kirkegaard, Erik Søndergård Lions Skødstrup, ergoterapeut Julie Buchwald og fysioterapeut Ida Mateusiak
Senior

En stoleløfter til Kløvervangen

Lions Club har doneret en stoleløfter til Plejehjemmet Kløvervangen. Den aflaster personalet og hjælper borgeren.